Noi in Spania
 
alexandriongroup

Recunoaşterea diplomelor și a calificărilor profesionale

zoom Recunoaşterea diplomelor și a calificărilor profesionale

27 octombrie 2016

Nu se aplică recunoaşterea automată

 

Nu există un sistem european de recunoaştere automată a diplomelor universitare. De aceea, dacă doriţi să urmaţi cursuri postuniversitare într-o altă ţară din UE, s-ar putea să trebuiască să urmaţi o procedură naţională pentru recunoaşterea nivelului de studii sau a diplomei universitare în ţara respectivă. Dacă ştiţi deja că veţi urma cursuri în străinătate, verificaţi din timp dacă diploma vă este recunoscută în ţara respectivă.

Guvernele ţărilor UE răspund de sistemele de educaţie şi au libertatea de a aplica propriile norme, inclusiv în materie de recunoaştere a calificărilor universitare.

Solicitaţi „compararea” nivelului de studii

În majoritatea cazurilor, puteţi obţine un document prin care diploma dumneavoastră este comparată cu cele eliberate în alte ţări din UE. Contactaţi centrul ENIC/NARIC din ţara în care doriţi să se facă „evaluarea” diplomei dumneavoastră (NARIC Spania:

Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones/Ministerio de Educación, Cultura y Deporte: C/ Torrelaguna, 58-2ª planta, 28027 Madrid. Tel.: 915 065 593; e-mail: naric@mecd.es). Poate fi centrul din ţara dumneavoastră de origine (Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor: str. Gen. Berthelot 28-30

Sector 1, 010168, Bucureşti; tel.: +40 21 313 26 77, +40 21 405 63 12, +40 21 405 62 44; e-mail: cnred@edu.gov.ro), în cazul în care vă întoarceţi acasă după terminarea studiilor sau un centru dintr-un alt stat membru, dacă vă stabiliţi acolo pentru a munci sau pentru a studia.

În funcţie de ţara în care diploma vă este „evaluată” şi de scopul acestui demers, centrul ENIC/NARIC o va evalua el însuşi sau o va transfera către autoritatea competentă.

Înainte de a demara această procedură verificaţi cât costă acest serviciu (după caz); cât va dura procedura de evaluare (între câteva săptămâni şi câteva luni, în funcţie de ţară, scop şi de complexitatea dosarului); ce tip de act veţi primi la sfârşit (o echivalare completă sau un raport comparativ); ce puteţi face în cazul în care nu sunteţi de acord cu evaluarea (procedura în caz de apel).

Pentru a facilita compararea şi recunoaşterea diplomei dumneavoastră, puteţi prezenta documente în format Europass (de exemplu, Suplimentul la diplomă).

Suplimentul la diploma de licenţă este un document care descrie cunoştinţele şi competenţele dobândite de titularii diplomelor de studii superioare. Acesta completează informaţiile incluse deja în diploma de licenţă originală, făcându-le mai uşor de înţeles, în special pentru angajatorii şi instituţiile din alte ţări în afară de ţara emitentă.

Suplimentul Europass la diploma de licenţă este emis absolvenţilor instituţiilor de învăţământ superior împreună cu titlul sau diploma care le este acordată.

Suplimentul la diplomă nu este un înlocuitor al diplomei originale, nici un sistem automat care garantează recunoaşterea. Suplimentul la diploma de licenţă este emis de instituţiile de învăţământ superior care acordă diploma în original.

Întrebări şi răspunsuri despre recunoaşterea diplomelor

Îmi doresc ca diploma universitară pe care am obținut-o în Marea Britanie să fie recunoscută în Spania. Ministerul spaniol al educației mi-a cerut să confirm că universitatea la care am învățat în Marea Britanie respectă procesul de la Bologna. Am crezut că suplimentul la diplomă va fi suficient, dar autoritățile spaniole spun că nu este așa.

Suplimentul la diplomă a fost conceput pentru a vă ajuta să obțineți recunoașterea diplomei, dar nu vă poate garanta acest lucru. Dacă suplimentul indică faptul că universitatea dumneavoastră utilizează sistemul ECTS (Sistemul european de credite transferabile) – o inițiativă întreprinsă în cadrul procesului de la Bologna – Ministerul spaniol al Educației ar putea fi probabil convins mai ușor.

Fiul meu a urmat timp de 2 ani cursurile unei facultăți de farmacie din Ungaria, dar nu și-a finalizat studiile. Acum ar dori să le reia în Bulgaria. Își poate transfera creditele obținute în Ungaria? Universitatea din Sofia i-a transmis că nu este posibil, deoarece au trecut mai mult de 5 ani de la examenele date în Ungaria. Există o limită de timp?

Universitatea din Bulgaria are libertatea de a decide acest lucru.  La nivelul UE nu există norme care să le impună universităților recunoașterea creditelor ECTS. Sistemul european de credite transferabile este o inițiativă a Consiliului Europei, organizație internațională de sine stătătoare.

Calificările profesionale

Procedurile privind obținerea accesului la o profesie reglementată în altă țară din UE depind de intenția dumneavoastră.

- Doriți să vă mutați în țara-gazdă și să vă exercitați profesia acolo (stabilire): în acest caz, este necesară recunoașterea calificărilor.

- Doriți să prestați temporar servicii în țara-gazdă: în acest caz, va trebui doar să prezentați o declarație preliminară scrisă. Totuși, dacă profesia dumneavoastră are implicații serioase asupra sănătății sau a securității, țara-gazdă ar putea face o verificare prealabilă a calificărilor pe care le dețineți.

Pentru detalii referitoare la regulile aplicabile în cazul dumneavoastră, contactați autoritatea națională din țara-gazdă care răspunde de accesul la profesia dumneavoastră.

Consultați baza de date a profesiilor reglementate (http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=homepage) pentru a afla care sunt aceste profesii, în ce țări din UE sunt reglementate și ce autorități le reglementează.

Trebuie să cunoașteți denumirea profesiei în limba țării care vă interesează. De exemplu, dacă doriți să lucrați ca patiser în Germania, căutați în baza de date profesia de „Bäcker”. Dacă profesia este reglementată în țara dumneavoastră de origine, puteți căuta mai întâi denumirea profesiei în propria limbă, pentru a găsi echivalentul acesteia în limba engleză (furnizat în cadrul descrierii). Apoi, aflați țările în care profesia respectivă este considerată reglementată folosind funcția de căutare și introducând echivalentul în limba engleză. Dacă lista de rezultate nu conține țara în care intenționați să vă mutați, este posibil ca profesia să nu fie reglementată în țara respectivă.

Dacă nu găsiți profesia dumneavoastră în baza de date, contactați unul dintre punctele de contact pentru recunoașterea calificărilor profesionale (http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/#contacts) din țara în care doriți să lucrați. Consilierii vă pot ajuta să înțelegeți ce norme se aplică în cazul dumneavoastră.

Dacă doriți să vă stabiliți în altă țară din UE, în care profesia pe care intenționați să o exercitați este reglementată, va trebui să obțineți recunoașterea calificărilor profesionale înainte de a începe munca. Odată recunoscute calificările dumneavoastră, veți avea acces la profesie și o veți putea practica în aceleași condiții ca și cetățenii țării respective și ca persoanele care și-au obținut diploma acolo.

Dacă profesia dumneavoastră nu este reglementată în țara de origine, este posibil să nu dețineți diplomele sau certificatele relevante ori dovada că sunteți membru al unei asociații profesionale. În acest caz, s-ar putea să trebuiască să dovediți prin alte mijloace că ați practicat profesia respectivă timp de cel puțin 2 ani în ultimii 10.

Din momentul în care au primit dosarul complet, autoritățile trebuie să ia o decizie în termen de 3 luni pentru profesia de medic, asistent medical generalist, moașă, medic veterinar, medic stomatolog, farmacist și arhitect, care beneficiază de recunoaștere automată; 4 luni pentru toate celelalte profesii.

Dacă autoritățile consideră că nivelul dumneavoastră de pregătire și de experiență profesională nu corespunde standardelor valabile în țara-gazdă, acestea v-ar putea cere să luați măsuri suplimentare pentru a dovedi că sunteți calificat. În principiu, ar trebui să aveți posibilitatea de a alege între teste de aptitudini și stagii de adaptare (care pot dura până la 3 ani).

Dacă doriți să furnizați temporar servicii în altă țară din UE trebuie să fiți înregistrat în țara de origine (dar nu este nevoie să practicați profesia în momentul în care vă decideți să lucrați în străinătate).

Nu este nevoie să solicitați recunoașterea calificărilor profesionale. Unele țări vă pot cere să completați o declarație scrisă (pe hârtie sau în format electronic).

De asemenea, este posibil ca țara-gazdă să vă ceară să vă reînnoiți declarația o dată pe an, dacă intenționați să prestați în continuare servicii pe teritoriul său cu titlu temporar.

Pentru a afla dacă această cerință se aplică în țara în care prestați servicii, adresați-vă punctului de contact pentru calificări profesionale (http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/#contacts).

Copii/Traduceri legalizate

Autoritățile vă pot solicita să prezentați copii legalizate (pentru a dovedi că documentele sunt autentice) și/sau traduceri legalizate ale anumitor documente esențiale pentru analiza cererii, cum ar fi certificatele sau diplomele care vă atestă calificările. Traducătorul autorizat garantează exactitatea traducerii.

Totuși, potrivit legislației UE, această cerință este valabilă doar pentru documentele importante (cum ar fi dovada calificărilor); autoritățile sunt obligate să accepte traducerile legalizate realizate în alte țări din UE.

Autoritățile nu au voie să vă ceară traduceri legalizate pentru documentele care vă atestă calificarea în profesia de medic, asistent medical generalist, moașă, medic veterinar, medic stomatolog, farmacist sau arhitect; pașaport, carte de identitate sau orice alt document care nu are legătură cu calificările.

Informațiile prezentate alăturat sintetizează reglementări complexe, care prezintă numeroase excepții.

Pentru a afla dacă vreuna dintre excepții este valabilă în cazul dumneavoastră, consultați Ghidul utilizatorului - Tot ce trebuie să știți cu privire la recunoașterea calificărilor profesionale (http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/guide/users_guide_ro.pdf ).

Înainte de a începe să lucrați

Odată ce v-au fost recunoscute calificările profesionale, puteți fi obligat să vă înregistrați într-o organizație profesională înainte de a vă folosi titlul și de a începe să vă exercitați profesia. În unele cazuri, autoritățile naționale pot solicita verificarea competențelor lingvistice.

Acțiune:  facebook twitter google+
Comentariu

Comentarii:

 1. am terminat facultatea de drept in Madrid si master de acces la profesia de avocat,aceste titluri se pot echivala in Romania ?E nevoie de un examen pentru a putea desfasura profesia de avocat?


 2. PIVA ANDREEA 01/06/2019

  Buna, lucrez de 7 ani ca farmacist in Romania, si urmeaza sa ma transfer in Spania cu familia. Exista o posibilitate de echivalare a diplomei de licenta mai rapida sau mai sigura?


 3. Alisa Lorena Goea 19/09/2019

  Buna ziua. Am și eu o întrebare in legătura cu legalizarea studiilor făcute intr-o altă țară. Am studiat Tehnica Dentara in Madrid.
  Având in vedere ca in Spania pentru a ajunge Tehnician Dentar trebuie sa urmezi o Formațiune pe o durata de 2 ani, iar in România este facultate timp de 3 ani, as vrea sa știu dacă se poate echivala diploma.
  Multumesc frumos