Noi in Spania
 

Cum primiţi un subsidiu de şomaj dacă aţi lucrat mai puţin de un an

zoom Cum primiţi un subsidiu de şomaj dacă aţi lucrat mai puţin de un an

13 iulie 2017

În cazul în care aţi lucrat mai puţin de un an puteţi beneficia de un subsidiu de şomaj, însă trebuie să aveţi în vedere faptul că durata acestuia este în funcţie de numărul de luni cotizate şi de dacă aveţi responsabilităţi familiale. 

Condiţii:

- Să fiţi în şomaj şi în situaţie legală de şomaj

- Să vă înscrieţi ca solicitant al unui loc de muncă în termen de 15 zile de la situaţia legală de şomaj şi să vă înscrieți la Compromiso de Actividad.  Înscrierea trebuie menţinută pe toată durata perioadei în care se primeşte subsidiul.

- Să fi cotizat într-un regim de Securitate Socială care să implice contingencia de desempleo (să aveţi dreptul la şomaj) cel puţin 3 luni dacă aveţi responsabilităţi familiale sau 6 luni dacă nu aveţi, şi să nu aveţi acoperită perioada minimă de cotizare de 360 de zile pentru a avea dreptul la un ajutor contributiv.

- Să nu aveţi venituri, de orice natură, mai mari de 75% din salariul minim interprofesional (SMI în 2017: 707,60 € / lună), excluzându-se partea proporţională de două plăţi extraordinare. Veniturile se vor lua în calcul integral sau brut. Veniturile ce provin din afaceri, activităţi profesionale, agricole, de creştere a animalelor sau artistice se vor calcula în funcţie de diferenţa între venituri şi cheltuielile necesare pentru obţinerea lor. Câştigurile patrimoniale se vor calcula conform diferenţei între câştiguri şi pierderi patrimoniale.   

Condiţiile trebuie să fie îndeplinite în momentul faptului cauzator, când se solicită  subsidiul, atunci când se cer prelungiri sau reluări ale acestuia şi pe toată durata primirii subsidiului.     

Dacă nu îndepliniţi condiţia cu privire la lipsa de venituri sau cea referitoare la responsabilităţile familiale, veţi putea obţine subsidiul dacă în termen de un an de la data faptului cauzator dovediţi că îndepliniţi aceste cerinţe. Veţi putea obţine subsidiul începând cu ziua următoare solicitării acestuia fără reducerea duratei acestuia.    

Se consideră dată a faptului cauzator cea în care se produce situaţia legală de şomaj sau cea în care se termină dreptul semestrial ori cea a dispariţiei cauzei suspendării.    

Dacă aveţi peste 55 de ani, aveţi dreptul la subsidio por desempleo para trabajadores mayores de 55 años.    

În cazul în care aţi realizat servicii cu normă parţială, va trebui să prezentaţi contractele în care se reflectă numărul de zile de muncă pe săptămână.

Dacă aţi întrerupt încasarea unui ajutor contributiv pentru a munci în această ultimă perioadă de cel puţin 360 de zile, trebuie să solicitaţi reluarea acestui ajutor.

În situaţia în care aţi întrerupt un subsidiu de şomaj pentru a lucra mai puţin de 12 luni, va trebui să reluaţi acest subsidiu, dar dacă nu este prima dată când întrerupeţi subsidiul, aveţi diferite perioade lucrate şi între toate se însumează 360 de zile sau mai mult, trebuie să solicitaţi un nou ajutor contributiv de şomaj. 

Mai multe informaţii se pot obţine sunând la numărul de telefon de informare a cetăţenilor – 901 11 99 99. 

Durata este în funcţie de numărul de luni cotizate şi de dacă aveţi sau nu responsabilităţi familiale:

- În cazul în care aveţi responsabilităţi familiale:

* 3, 4 sau 5 luni dacă aţi cotizat 3, 4, respectiv 5 luni

* 21 de luni dacă aţi cotizat 6 sau mai multe luni (în acest caz, dreptul se va recunoaşte pentru 6 luni, ce pot fi prelungite pentru perioade egale până la terminare)

- În cazul în care nu aveţi responsabilităţi familiale, 6 luni dacă s-au cotizat 6 sau mai multe luni.

Durata subsidiului în cazul lucrătorilor fijos discontinuos va fi echivalentă cu numărul de luni cotizate pentru şomaj în anul anterior solicitării. 

Cotizaţiile care au servit la apariţia acestui subsidiu nu vor fi avute în vedere, într-o situaţie legală de şomaj posterioară, pentru recunoaşterea unui nou drept la ajutor contributiv sau asistenţial. 

Cuantumul lunar al subsidiului pentru şomaj este egal cu 80% din Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM în 2017: 532,51 €/lună).

În cazul pierderii unui serviciu a tiempo parcial, cuantumul menţionat se va primi direct proporţional cu orele lucrate în ultimul contract.

Lucrătorilor fijos discontinuos cu vârste peste 55 de ani li se va cotiza şi pentru pensie.     

Dacă au sub 55 de ani şi au dovedit o perioadă de ocupare cotizată de 180 de zile sau mai mult, organismul administrativ va vira cotizaţiile la sistemul de Securitate Socială pentru contingencia de jubilación pe o perioadă de 60 de zile, începând cu data apariţiei dreptului la subsidiu.

Pe durata primirii subsidiului, organismul administrativ va vira cotizaţiile către Seguridad Social corespunzătoare prestațiilor de asistenţă sanitară şi, dacă este cazul, protecţiei familiei. 

În situaţia subsidiului de şomaj pentru lucrători peste 55 de ani, organismul administrativ va trebui să cotizeze şi pentru pensie.  

Pentru determinarea cotizării în cazurile semnalate anterior, se va lua ca bază de cotizare limita minimă de cotizare în vigoare în fiecare moment.   

Plata subsidiului se va face pe luni de 30 de zile, între 10 şi 15 din luna imediat următoare celei căreia îi corespunde plata. Se va face, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege, prin virare în contul bancar indicat, cu condiţia să fiţi titularul acestuia.     

Documentele: Trebuie să prezentaţi la un birou SEPE documentele următoare:

* Modelul oficial al cererii (http://www.sepe.es/contenidos/personas/prestaciones/pdf/impreso_solicitud_subsidios.pdf ) 

* Documentele de identitate ale solicitantului şi ale copiilor care convieţuiesc cu el sau sunt în îngrijirea sa şi care figurează în cerere (este suficientă prezentarea documentelor):

> Spanioli: DNI sau paşaport

> Străini rezidenţi în Spania:

- comunitari: certificat de înregistrare în calitate de cetăţean al Uniunii Europene, în care să figureze NIE, alături de paşaport sau documentul de identitate din ţara de origine

- necomunitari: Tarjeta de Identidad de Extranjeros (TIE) în care să figureze NIE şi paşaportul  

* Orice document bancar în care să figureze numărul de cont al cărui titular sunteţi şi unde doriţi să primiţi prestația     

* Libro de familia sau documentul echivalent în cazul străinilor 

* Certificado de empresa care să dovedească situaţia legală de şomaj (dacă nu a fost trimis de firmă către SEPE)   

* Doar în situațiile în care certificado de empresa nu este suficient pentru dovedirea situaţiei legale de şomaj, documentul ce o dovedeşte   

* O dovadă a veniturilor, dacă organismul administrativ o cere

Când, unde şi cum faceţi formalităţile

Termenul de prezentare a cererii este de 15 zile lucrătoare, ce încep să fie numărate din ziua următoare situaţiei legale de şomaj.

Dreptul la subsidiu va apărea din ziua următoare situaţiei legale de şomaj cauzată de întreruperea serviciului dintr-o cauză ce nu ţine de lucrător. În cazul în care firma v-a plătit vacanţa pentru că nu aţi beneficiat de aceasta înaintea întreruperii serviciului, dreptul la subsidiu va apărea din ziua următoare celei în care se termină perioada echivalentă vacanţei. Dacă prezentaţi solicitarea după trecerea perioadei menţionate, dreptul va apărea începând cu ziua următoare solicitării, reducându-se durata acestuia cu zilele între data la care ar fi trebuit să apară dreptul dacă s-ar fi solicitat în perioada şi în forma prevăzute de normativă şi cea în care efectiv s-a făcut solicitarea.      

Cererea se poate prezenta

- prin intermediul sediului electronic al SEPE

la SEPE (cu programare obţinută prin intermediului sediului electronic al SEPE)

- la orice oficina de registro público

- prin poştă administrativă  

Mai multe informaţii se pot obţine sunând la numărul SEPE de informare a cetăţenilor – 901 119 999 – sau accesând www.sepe.es.   

 

   

    

Acțiune:  facebook twitter google+
Comentariu

Comentarii: