Noi in Spania
 

Formularele în domeniul securității sociale

zoom Formularele în domeniul securității sociale

4 decembrie 2017

Schimbul de informații între organisme de securitate socială se face în general direct, între acestea. Totuși, în unele cazuri persoana interesată poate avea nevoie de un document portabil (documento portátil; aceste documente înlocuiesc vechile formulare din seria E), ce dovedește situația în care se află în cazul în care se deplasează într-o altă țară din UE. Aceste formulare sunt emise de organismele competente de securitate socială din țara unde sunteți asigurat. Trebuie solicitate înainte de a ieși din țară. Dacă nu ați făcut-o, organismul din țara unde mergeți poate obține datele necesare punându-se în contact cu instituția de securitate socială din țara de origine.

Fiecare document se referă la o persoană (deși îi poate include pe membrii familiei dumneavoastră).    

Aveți nevoie de aceste formulare pentru a beneficia de ajutoarele sociale care vi se cuvin în calitate de cetățean european care locuiește (a locuit) și/sau lucrează (a lucrat) în altă țară din UE.

Formularele sunt valabile atâta timp cât locuiți în UE cu forme legale.

Formularul A1 (fostele E 101 și E 103) dovedește plata cotizațiilor în altă țară din UE, Islanda, Liechtenstein, Norvegia sau Elveția. Este folosit de lucrătorii care se deplasează în altă țară (trabajadores desplazados) sau care lucrează simultan în diverse țări.   

Cu formularul S1 (fostele E 106, E 109, E 120 și E 121) puteți să vă înscrieți pentru a primi asistență sanitară dacă locuiți într-o țară membră UE, Islanda, Liechtenstein, Norvegia sau Elveția, dar sunteți asigurat în alt stat dintre cele menționate. În general este cazul pensionarilor care se pensionează în altă țară. În această situație sunt și membrii familiei unui lucrător migrant ce rămân în țara de origine, dar ajung să fie acoperiți de sistemul de securitate socială dintr-o a doua țară.    

Formularul S2 (fostul E 112) vă dovedește dreptul de a primi tratament medical planificat într-o altă țară membră UE, Islanda, Liechtenstein, Norvegia sau Elveția. Trebuie să-l obțineți de la organismul de securitate socială înainte de a ieși din țară și să-l prezentați la organismul corespunzător din țara unde veți primi tratament. Cum tratamentul se acordă în aceleași condiții de asistență și plată aplicate cetățenilor țării unde se primește, este posibil să trebuiască să plătiți pe loc o parte din costul acestuia. 

Conform legislației europene, aveți dreptul să solicitați îngrijiri medicale planificate în altă țară din UE dacă acestea nu sunt disponibile în țara dumneavoastră, dar sunt acoperite de asigurarea obligatorie de sănătate, ori starea dumneavoastră de sănătate necesită o intervenție rapidă, pe care nu o puteți primi în timp util în țara dumneavoastră. Elementele luate în calcul pot fi nivelul durerii, natura handicapului (de exemplu, dacă sunteți în incapacitate de muncă), evoluția probabilă a bolii și antecedentele medicale. Dacă doriți ca asiguratorul dumneavoastră să acopere costurile spitalizării planificate în străinătate, este obligatoriu să obțineți o autorizație prealabilă.   

Formularul S3 – Dacă ați fost lucrător (trans)fronterizo, formularul S3 vă permite să primiți asistență în țara unde lucrați înainte, fie că trebuie să vă supuneți unui nou tratament, fie că este necesar să continuați o procedură medicală înainte de a înceta lucrul în acea țară.     

Formularul U1 (fostul E 301) certifică perioadele cotizate în altă țară membră UE, Islanda, Liechtenstein, Norvegia sau Elveția de care se va ține cont la calcularea ajutoarelor de șomaj. Persoana interesată trebuie să obțină formularul U1 de la serviciul public pentru muncă din ultima țară unde a lucrat și să-l înainteze serviciului pentru muncă din țara unde solicită ajutoarele.    

Formularul U2 (fostul E 303) este autorizația ce permite „exportarea” ajutoarelor de șomaj. Trebuie să-l solicitați de la serviciul public pentru muncă din țara unde ați rămas fără muncă și să-l trimiteți la serviciul pentru muncă din țara unde mergeți să vă căutați de lucru.

Formularul U3 este o notificare trimisă de organismul din statul unde vă căutați de muncă. Prin acest formular vi se comunică că s-au trimis organismului din țara care vă plătește ajutoarele de șomaj schimbările cu privire la situația dumneavoastră ce pot justifica o revizuire a acestora. U3 vă anunță că ajutoarele de care beneficiați pot să fie reduse sau întrerupte drept consecință a acestui schimb de informații între administrații. Dacă primiți acest formular este posibil să trebuiască să contactați organismul din țara dumneavoastră pentru a verifica dacă s-a schimbat ceva în ceea ce privește situația dumneavoastră. 

Cu formularul DA1 (fostul E 123) veți putea obține tratament medical în condițiile aplicabile pentru cazurile de accident de muncă și boală profesională ce au avut loc într-o altă țară membră UE, Islanda, Liechtenstein, Norvegia sau Elveția.

Documentul portabil P1, ce este un rezumat, reunește informații despre deciziile luate de fiecare țară cu privire la cererea dumneavoastră de pensionare, cât și despre modul în care fiecare organism v-a calculat perioadele de asigurare. P1 vă permite să verificați, de exemplu, dacă există lacune sau dacă anumite perioade de asigurare se suprapun. 

Dacă ați lucrat în mai multe țări din UE, Islanda, Liechtenstein, Norvegia sau Elveția și locuiți în unul dintre aceste state, puteți prezenta solicitarea de pensionare de invaliditate sau limită de vârstă în această țară, cu condiția să fi fost asigurat în ea.

Organismul din țara unde locuiți vă va trimite solicitarea organismului competent, chiar dacă este din altă țară din UE sau din Islanda, Liechtenstein, Norvegia ori Elveția. Data prezentării solicitării va fi considerată și data prezentării în fața organismului competent.

Dacă nu ați fost niciodată asigurat în țara unde locuiți, puteți solicita o pensie de limită de vârstă organismului din ultimul stat unde ați fost asigurat.   

Mai multe informații despre P1 se pot găsi accesând http://ec.europa.eu.  

U1, U2 și U3 circulă numai în relația instituție-client-instituție.

Toate documentele cu privire la coordonarea în ceea ce privește securitatea socială (formulare din seria E, carduri sanitare europene și certificate provizorii substitutive) emise conform vechilor norme continuă să fie valabile până la momentul expirării lor ori până la retragerea sau înlocuirea lor de către organismul competent.

Dacă aveți probleme în ceea ce privește aplicarea normelor de securitate socială, solicitați mai multe informații de la serviciul de informații Europe Direct (tel.: 0080067891011), adresați-vă SOLVIT (rețea de soluționare a problemelor, în cadrul căreia statele membre ale UE conlucrează pentru a soluționa, fără utilizarea procedurilor legale, problemele survenite din cauza aplicării necorespunzătoare a legislației privind piața internă, de către autoritățile publice) sau solicitați sprijin juridic prin serviciul Tu Europa – Asesoramiento. 

Mai multe informații, pe http://ec.europa.eu/social și http://europa.eu/youreurope/citizens.        

 

 

 

Acțiune:  facebook twitter google+
Comentariu

Comentarii: