Noi in Spania
 
alexandriongroup

Declarația pe venit – Cine trebuie să o facă. Cum putem plăti mai puțin la Fisc

zoom Declarația pe venit – Cine trebuie să o facă. Cum putem plăti mai puțin la Fisc

5 aprilie 2018

Pe 4 aprilie a început campania de declarare a veniturilor obținute în decursul anului  trecut, Renta 2017. Iar primul pas este să știm cine este obligat să facă declarația pe venit.     

Sunt obligați să prezinte declarația (fie confirmând un borrador, prin Renta Web, fie prezentând declarația) toți contribuabilii persoane fizice care au rezidența în Spania, cu excepția celor care au primit, exclusiv, venituri din:

1. Salarii (rendimientos del trabajo personal) egale sau sub cuantumul de 22.000 de euro pe an:

> cu condiția să provină de la un singur plătitor.      

> când există mai mulți plătitori, cu condiția ca suma celui de al doilea salariu și a celorlalte în ordinea cuantumului să nu depășească în total 1.500 de euro.   

> când unicele venituri din muncă constau în plăți pasive (pensii de la Seguridad Social și de tipuri pasive, plăți pentru planuri de pensii, asigurări colective, mutualidades de previsión social, planes de previsión social empresarial, planes de previsión asegurados, prestaciones de seguros de dependencia), cu condiția ca stabilirea tipului de reținere ce se aplică să se fi realizat conform procedurii speciale stabilite de legislație (la solicitarea contribuabilului, prin prezentarea formularului 146).     

Limita este de 12.000 de euro pe an în următoarele situații:

a) Când veniturile din muncă provin de la mai mult de un plătitor și totalul sumelor primite de la al doilea plătitor și ceilalți în ordinea cuantumului depășește 1.500 de euro pe an.   

b) În cazul în care se primesc pensii compensatorii de la soț sau anualidades por alimentos no exentas.

c) Când cel care a efectuat plata pe care ați primit-o nu este obligat să rețină.  

d) În situația în care se primesc venituri integrale din muncă cărora li se aplică tipo fijo de retención

Sunt considerate astfel în 2017 tipul de reținere de 35% sau 19% (când veniturile provin de la organisme cu un cuantum net al cifrei de afaceri sub 100.000 de euro) aplicabil retribuțiilor primite pentru funcția de administrator și membru al consiliilor de administrație, în Juntas și ca membri ai altor organisme administrative, cât și tipul de reținere de 15%, ce se aplică veniturilor primite pentru susținerea de cursuri, conferințe și similare, ori rezultate din elaborarea de opere literare, artistice sau științifice, cu condiția să se cedeze dreptul de exploatare.          

2. Venituri din capital mobil și câștiguri patrimoniale supuse reținerii sau virament în contul bancar, cu limita în total de 1.600 de euro pe an.

Se exclud din limita de 1.600 de euro pe an câștigurile patrimoniale ce rezultă din transmiteri sau rambursări de acțiuni ori participații de la instituții de investiție colectivă în care baza de reținere nu se stabilește în funcție de cuantumul ce trebuie plătit în baza impozabilă. Când baza de reținere nu s-a stabilit ținându-se cont de cuantumul de plătit în baza impozabilă câștigul patrimonial obținut ce provine din transmiteri sau rambursări de acțiuni ori participații de la instituții de investiție colectivă nu se va putea calcula drept câștig patrimonial supus reținerii ori virării în cont pentru limitele ce exclud obligația de a declara.             

3. Venituri imobiliare, câștiguri din letras del tesoro și subvenții pentru achiziționarea de locuințe de protecție oficială sau la un preț stabilit, cu o limită totală de 1.000 de euro pe an. 

Nu trebuie să realizeze declarația în nici un caz cei care obțin venituri integrale din muncă, din capital sau din activități economice ori câștiguri patrimoniale care împreună nu depășesc 1.000 de euro, nici cei care au avut, exclusiv, pierderi patrimoniale sub 500 de euro.

Totuși, chiar dacă nu sunt obligați să declare, toți contribuabilii care își exercită dreptul de a beneficia de anumite reduceri sau deduceri ori să li se returneze o sumă de bani trebuie să confirme ciorna (borrador) sau să prezinte declarația.     

Nu se au în vedere veniturile scutite de impozit.

Limitele anterioare se aplică atât în ceea ce privește venitul individual, cât și cel total.

Sunt obligați să declare în orice caz contribuabilii care primesc orice tip de venituri diferite de cele menționate anterior sau depășesc cuantumurile maxime indicate.  

CUM PUTEM PLĂTI MAI PUȚIN ÎN ACEASTĂ CAMPANIE DE DECLARARE A VENITULUI

Există o serie de „trucuri fiscale” pe care contribuabilul e bine să le știe pentru a beneficia de toate reducerile de impozit.  

Donații către organisme solidare. Donațiile către fundații sau ONG-uri implică o deducere în relația cu Fiscul, permițându-le contribuabililor să își degreveze o sumă de bani în majoritatea regiunilor din Spania. 

În prezent, donațiile deduc 75% din 150 de euro drept donație solidară și 30% pentru contribuțiile ulterioare ce depășesc cuantumul menționat, procent ce poate crește până la 35% dacă este vorba de depuneri consecutive ce depășesc sau sunt egale cu pragul precedent.  

Se aplică o degrevare și pentru cotizațiile de înscriere în sindicate și partide politice, cât și pentru contribuțiile economice față de acestea, limitate la un maximum de 600 de euro. Această reducere este de 20% în majoritatea comunităților economice.  

Salariu în natură  

Pentru acest tip de onorariu nu se plătește impozit la Fisc, de aceea ca să ne fie mai ușor în relația cu Hacienda unele retribuții în bani pot fi schimbate în natură (en especie): bonuri de masă, asigurări de sănătate, folosirea mașinii firmei etc. Însă existența acestui tip de salariu trebuie să fie stabilită în acordurile colective sau cele între firmă și lucrător.   

Planuri de pensii  

După cea mai recentă reformă fiscală, depunerile cu o limită de 8.000 de euro se degrevează din baza de impozitare din Impuesto de la Renta, cu condiția să nu depășească 30% din venitul din muncă. Suma obținută din aplicarea acestui proceduri  fiscale variază în funcție de depuneri și de comunitatea autonomă.   

Concedieri neconforme cu legislația 

Pentru indemnizația pentru concediere se plătește impozit (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas – IRPF), aceasta fiind considerată un venit primit de lucrător pentru munca într-o firmă. Totuși, trebuie să știm că unele indemnizații sunt scutite de impozit, cu condiția să fie mai mici de 180.000 de euro. Este vorba de cazul indemnizațiilor de concediere nestabilite și care nu au cauze economice sau tehnice. Pentru ca o concediere să fie considerată improcedente și, deci, să nu se plătească impozit pe venit, contribuabilul trebuie să se adreseze Serviciului de Mediere, Arbitraj și Reconciliere și să dovedească că nu mai are nici o relație cu firma în discuție.     

Personal detașat

Personalul detașat în firme stabilite în străinătate este scutit să plătească impozit în Spania. Este un avantaj fiscal condiționat de o limită maximă de 60.100 de euro și de obligația de a plăti impozitul corespunzător derivat din exercitarea muncii în țara unde are rezidența.   

Economisire a impozitelor pentru locuință

În acest caz, trebuie amintit faptul că dacă v-ați cumpărat locuința curentă înainte de 2013 puteți să vă deduceți 15% din cuantumul plătit, cu o limită maximă de 9.040 de euro pe an.  

În plus, reinvestirea totală sau parțială a sumei obținute din vânzarea unei locuințe în achiziționarea alteia poate să neutralizeze impozitarea beneficiului rezultat.

În cazul contribuabililor peste 65 de ani, aceștia nu trebuie să plătească impozit la Fisc pentru câștigul obținut în cazul unui transfer (traspaso) al locuinței. Aceștia pot să înstrăineze și alte bunuri fără să trebuiască să plătească impozit, cu condiția ca suma să nu depășească 240.000 de euro și să fie destinată pentru o renta vitalicia. Această scutire se aplică pe tot teritoriul Spaniei, cu excepția provinciei Guipúzcoa și a comunității autonome Navarra. 

Iar dacă un contribuabil are o locuință pentru închiriere și vrea să i se aplice o degrevare fiscală i se recomandă să o închirieze unei persoane fizice pentru folosire permanentă, nu unei firme sau pentru petrecerea vacanței.    

CE NOUTĂȚI SUNT ÎN IRPF ANUL ACESTA   

Deși nu influențează campania de declarare a venitului ce se derulează acum, există schimbări în IRPF ce deja se aplică și e bine să le știm.

Secretarul tehnic al Registrului Economiștilor și Consultanților Fiscali, Luis Del Amo, a prezentat, pentru cotidianul El País, noutățile din IRPF din acest an, care nu influențează campania de declarare a venitului din 2017, dar care deja se aplică.     

Burse scutite până la 6.000 de euro

Este cazul banilor ce se primesc de la instituții publice sau beneficiare de mecenat și al căror cuantum scutit de IRPF trece de la 3.000 de euro, în 2017, la 6.000 în 2018. Acest cuantum urcă la 18.000 de euro când bursa acoperă cheltuielile de transport și cazare pentru studii în sistemul de învățământ public (reglados), până la nivelul de masterat – limita anterioară era de 15.000 de euro – și la 21.000 de euro dacă este vorba de un doctorat.    

În cazul în care studiile pentru care se acordă bursa se desfășoară în străinătate, cuantumul scutit de impozit trece în 2018 de la 3.000 de euro la 21.000, iar în cazul unui doctorat, la 24.600 de euro.    

„De asemenea, crește cuantumul scutit de IRPF al bonurilor pentru alimente sau al cecurilor pentru restaurant, trecând de la 9 euro pe zi, la 11”, explică Del Amo.    

Cheltuieli deductibile pentru lucrătorii pe cont propriu   

Alte noutăți se referă la cheltuielile pe care lucrătorii pe cont propriu pot să le deducă în desfășurarea activității lor economice. „Din câștigurile muncii pe cont propriu acum se poate deduce 30% din cheltuielile pentru utilități – apă, energie electrică, gaz, telefonie, internet – ce corespund metrilor pătrați din partea de locuință pe care lucrătorul autónomo îi dedică desfășurării activității sale”, semnalează secretarul tehnic al Registrului Economiștilor și Consultanților Fiscali.

Și cheltuielile pentru întreținere (manutención) sunt deductibile, dar „masa trebuie să se ia într-un restaurant și să fie achitată cu mijloace de plată electronică”, explică Del Amo. Limita trebuie să fie de 21,67 de euro pe zi când cheltuiala se face în Spania și de 48,08 euro pe zi în străinătate. „Aceste limite se dublează dacă lucrătorul se cazează peste noapte”, spune expertul.  

Mai multe informații despre impozitul pe venit găsiți în numărul trecut al publicației noastre și pe pagina noastră web – www.noiinspania.com.

Acțiune:  facebook twitter google+
Comentariu

Comentarii: