Noi in Spania
 
alexandriongroup

Condiții de ieșire din țară pentru cetățenii români minori

zoom Condiții de ieșire din țară pentru cetățenii români minori

5 iulie 2018

Minorii cetățeni români pot călători în străinătate numai însoțiți, cu acordul părinților ori al reprezentanților legali, în baza articolului 2 alin. 2 din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, informează Poliția de Frontieră Română. Prin reprezentant legal se înțelege persoana desemnata, potrivit legii, să exercite drepturile și să îndeplinească obligațiile părintești față de minor.

Polițiștii de frontieră permit ieșirea din țară a unui cetățean român minor – numai dacă este însoțit de o persoană fizică majoră – în următoarele cazuri:

A. Este titular al unui document de călătorie individual (pașaport sau carte de identitate/carte de identitate electronică) și călătorește însoțit de ambii părinți;

B. Este titular al unui document de călătorie individual (pașaport sau carte de identitate/carte de identitate electronică) și călătorește împreună cu unul dintre părinți, numai dacă părintele însoțitor prezintă o declarație a celuilalt părinte, din care rezultă acordul acestuia cu privire la efectuarea de călătorii în străinătate, pentru o perioadă care să nu depășească 3 ani de la data întocmirii acesteia, sau după caz face dovada decesului celuilalt părinte;

Documente doveditoare ale decesului sunt:

- certificat de deces valabil și cu putere doveditoare pe teritoriul României, în condițiile legii;

- hotărâre judecătorească de declarare a morții, rămasă definitivă, dacă nu a existat timpul necesar pentru eliberarea certificatului de deces;

- comunicare oficială primită prin intermediul misiunilor diplomatice sau al oficiilor consulare ale României în străinătate, dacă nu a existat timpul necesar pentru eliberarea unor certificate de stare civilă.

Nu este necesară declarația părintelui decăzut din drepturile părintești sau declarat dispărut, în condițiile legii, dacă însoțitorul face dovada în acest sens, cu excepția cazului în care ambii părinți se află în aceasta situație, când este obligatorie declarația reprezentantului legal al minorului.

C. Este titular al unui document de călătorie individual (pașaport sau carte de identitate/carte de identitate electronică) și călătorește împreună cu unul dintre părinți, dacă părintele însoțitor face dovada faptului că minorul i-a fost încredințat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă.

D. Este titular al unui document de călătorie individual (pașaport sau carte de identitate/carte de identitate electronică) și călătorește însoțit de o altă persoană fizică majoră, numai dacă persoana însoțitoare prezintă certificatul de cazier judiciar și o declarație a ambilor părinți sau a părintelui căruia minorul i-a fost încredințat (prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă), a părintelui supraviețuitor ori a reprezentantului său legal, pentru o perioadă care să nu depășească 3 ani de la data întocmirii acesteia, care cuprinde:

- acordul acestora cu privire la efectuarea de călătorii în străinătate;

- datele de identitate ale însoțitorului respectiv.

Declarația și certificatul de cazier judiciar, precum și oricare dintre documentele care au contribuit la aprecierea îndeplinirii condițiilor exercitării dreptului la libera circulație se prezintă Poliției de Frontieră din punctul de trecere a frontierei prin care se efectuează ieșirea din țară.

Declarația celuilalt părinte, declarația ambilor părinți sau, după caz, a părintelui căruia i-a fost încredințat minorul, a părintelui care exercită singur autoritatea părintească, a părintelui supraviețuitor sau a reprezentantului sau legal, privind acordul acestora cu privire la efectuarea de călătorii în străinătate la ieșirea din România, nu este necesară atunci când minorul, cetățean român cu domiciliul sau reședința în țara de destinație, se deplasează însoțit în această țară.

Dacă minorul respectiv călătorește în altă țară decât cea în care își are domiciliul sau reședința, însoțit de către un părinte sau un alt însoțitor major, este necesară declarația care să cuprindă acordul părintelui/părinților/reprezentantului legal cu privire la călătoria minorului.

În situația în care polițiștii de frontieră constată că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de Legea 248/2005 pentru ca minorul să iasă din România, vor întrerupe călătoria acestuia.

Dacă minorul nu este însoțit de cel puțin unul dintre părinți și nu sunt îndeplinite condițiile menționate mai înainte, se informează aceștia, punându-le în vedere să îl preia de îndată ce este posibil. În cazul în care nu este posibilă informarea părinților, polițiștii de frontieră anunță Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului, care inițiază procedura aplicabilă minorilor neînsoțiți, potrivit legii.

Acțiune:  facebook twitter google+
Comentariu

Comentarii: