Noi in Spania
 
alexandriongroup

Modalități prin care un autónomo poate să angajeze o rudă. Care este cea mai bună?

zoom Modalități prin care un autónomo poate să angajeze o rudă. Care este cea mai bună?

4 octombrie 2018

După intrarea în vigoare a Legii cu Reforme Urgente ale Muncii pe Cont Propriu s-au schimbat formulele prin care un autónomo poate să angajeze o rudă. Înainte de aplicarea acestei legi în general se folosea modalitatea autónomo colaborador. Totuși, noua normativă permite angajarea por cuenta ajena a rudelor, cu o serie de bonificații care favorizează această modalitate. 

Însă pentru a angaja rude lucrătorii pe cont propriu trebuie să îndeplinească o serie de obligații, în funcție de gradul de rudenie și condiția rudei. Vă prezentăm diferitele formule pe care le are la dispoziție un autónomo pentru a angaja o rudă și care este cea care oferă cele mai multe avantaje, în funcție de caz.

Formule prin care lucrătorii pe cont propriu pot angaja rude  

- Bonificație pentru angajarea unei rude. Ultima lege a lucrătorului pe cont propriu prevede o bonificație la cotizație por contingencias comunes de 100% timp de un an. Pentru a putea beneficia de aceasta, lucrătorul pe cont propriu trebuie să își angajeze soțul/soția, un părinte, un copil sau o rudă până la gradul II. În plus, este obligatoriu ca lucrătorul pe cont propriu să nu fi făcut concedieri, nici din cauze obiective, nici pe motiv disciplinar, care să se fi declarat improcedentes în ultimul an. De asemenea, aceste concedieri nu trebuie nici să fi avut caracter colectiv și nici să fi fost declarate neconforme cu Dreptul.  

În acest caz, lucrătorul pe cont propriu care vrea să beneficieze de această bonificație va trebui să mențină nivelul de muncă pe care îl are la momentul respectiv timp de cel puțin șase luni după bonificare. În acest sens, nu se au în vedere încetări de contracte (extinciones) din cauze obiective, nici concedieri pe motive disciplinare nedeclarate improcedentes. Nu se au în vedere nici concedierile colective care nu au fost declarate neconforme cu Dreptul, nici încetările de contract cauzate de demisia lucrătorului, moartea sa ori incapacitate permanentă totală, absolută. Se exclud și cazurile de mare invaliditate ale lucrătorilor sau cazul în care perioada stabilită se termină ori lucrarea sau serviciul pentru care au fost angajați se sfârșește.

- Angajarea copiilor. Și lucrătorii cu copii sub vârsta de 30 de ani care locuiesc cu ei pot să îi angajeze. În acest caz, copiii lucrătorilor pe cont propriu au exclusă protecția pentru șomaj.

Și în situația în care copilul are mai mult de 30 de ani, lucrătorul pe cont propriu poate să îl angajeze, cu condiția ca acesta să întâmpine dificultăți majore pentru a intra pe piața muncii. Pentru a fi considerat astfel, lucrătorul care vrea să fie angajat trebuie să facă parte din următoarele cazuri: să sufere de paralizie cerebrală, o afecțiune mentală ori să aibă un handicap, intelectual sau mintal, recunoscut cu un procent de 33% sau mai mare; cei cu un handicap fizic ori senzorial recunoscut cu un procent de 33% sau mai mare, dar mai mic de 65%, cu condiția să fie înscriși pentru prima dată în sistemul de Securitate Socială; să aibă un handicap senzorial sau fizic de 65% sau mai mare.    

- Bonificarea pentru angajarea de rude colaboradores de trabajadores autónomos. Lucrătorii pe cont propriu care își angajează soțul/soția, partenerul prin uniune consensuală (pareja de hecho) sau rude până la gradul II (por consanguinidad sau afinidad) ori, dacă este cazul, prin adopție, pot să obțină o bonificație pe durata a 24 de luni. În acest sens, trebuie să îndeplinească o serie de condiții. În primul rând, trebuie să se înscrie în Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos și nu trebuie să fi fost angajați în ultimii cinci ani, și nici să fi colaborat cu lucrătorul pe cont propriu realizând lucrări direct relaționate cu activitatea lucrativă a acestuia. În acest caz, de când a intrat în vigoare noua lege, sunt incluși lucrătorii pe cont propriu din Régimen Especial de los Trabajadores del Mar.  

Un alt aspect ce trebuie avut în vedere pentru a putea beneficia de bonificație este cazul uniunii consensuale (parejas de hecho). Pentru a fi considerată astfel, trebuie să fie constituită drept o relație de afectivitate similară celei conjugale între cele două persoane, fără să fi existat nici un impediment pentru căsătorie, nici să nu existe o legătură prin căsătorie cu nimeni. Toate acestea trebuie dovedite printr-un certificat de empadronamiento, cât și ca o conviețuire stabilă cu o durată neîntreruptă de cel puțin cinci ani. Pentru a putea demonstra acest lucru, perechea trebuie să prezinte un certificat de înscriere în registrul corespunzător comunității autonome unde are rezidența ori la primăria din localitate, printr-un document public care să demonstreze că, efectiv, formează pareja de hecho.  

Dacă se îndeplinesc aceste condiții, se obține o bonificație de 50% din cotizația ce rezultă din aplicarea tipului de cotizare în vigoare asupra bazei minime în Regimul sau Sistemul Special de Muncă pe Cont Propriu corespunzător. Acest ajutor se primește timp de 18 luni. În următoarele șase luni bonificația este de 25%.                                          

Acțiune:  facebook twitter google+
Comentariu

Comentarii: