Noi in Spania
 

Calendarul examenelor pentru vigilantes de seguridad

zoom Calendarul examenelor pentru vigilantes de seguridad

10 ianuarie 2019

Pe 2 ianuarie s-a publicat în Buletinul Oficial al Statului (Boletín Oficial del Estado – BOE) calendarul examenelor pentru vigilantes de seguridad și specialitatea Vigilante de Explosivos și escorte private în 2019.

Condiții generale

La data terminării termenului de prezentare a solicitărilor pentru a participa la fiecare dintre sesiunile de examene, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale: 

- Să fie majori;      

- Să aibă naționalitatea unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene sau a unui stat parte a Acordului cu privire la Spațiul Economic European, ori să li se aplice ce se menționează în legislația despre regimul comunitar conform cu Real Decreto 240/2007, de pe 16 de februarie, cu privire la intrarea, libera circulație și rezidența în Spania a cetățenilor din statele membre ale UE și din alte state ce fac parte din Acordul cu privire la Spațiul Economic European sau sunt cetățeni ai unui stat terț ce a subscris cu Spania un acord internațional în care fiecare parte recunoaște accesul la exercitarea acestor activități cetățenilor celeilalte țări.    

- Să aibă sau să poată obține diploma de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, de Técnico sau alte echivalente cu efecte profesionale, ori superioare.

- Să aibă aptitudinile psihofizice prevăzute în Real Decreto 2487/1998, de pe 20 noiembrie, prin care se regularizează dovedirea aptitudinilor psihofizice necesare pentru deținerea și utilizarea de arme și prestarea de servicii de securitate privată, cu excepția personalului activ ce exercită funcții de securitate publică sau privată.

- Să nu aibă antecedente penale pentru înșelăciuni   

- Să nu fi fost condamnați pentru imixtiune ilegitimă în domeniul de protecție a dreptului la onoare, intimitate personală și familială și la propria imagine, pentru vulnerarea secretului comunicațiilor sau a altor drepturi fundamentale în cei cinci ani anteriori solicitării; 

- Să nu fi fost sancționați în cei doi ani, respectiv, în cei patru anteriori pentru o infracțiune gravă sau foarte gravă în materie de securitate.

- Să nu fi fost excluși din serviciu din armată sau din Forțele și Corpurile de Securitate spaniole ori ale țării a cărei naționalitate o dețin sau din care provin în cei doi ani anteriori solicitării.

- Să aibă diploma sau certificatul care dovedește că au trecut cursul sau cursurile corespunzătoare în centrele de formare de securitate privată.         

Condiții specifice

Pe lângă condițiile generale prezentate anterior, cei care doresc să fie escorte private trebuie să aibă cel puțin 1,70 m bărbații și 1,65 m femeile.     

Termene

Prima convocare de examene din 2019 are loc la zece zile lucrătoare numărate începând cu următoarea celei în care s-a publicat prezenta hotărâre în BOE.  

Convocarea a II-a din acest an: Solicitarea poate fi prezentată de pe 4 martie până pe 15 martie 2019.

Convocarea a III-a: Solicitarea se poate prezenta în perioada 13-27 mai 2019.

Convocarea a IV-a: Cererea poate fi prezentată de pe 2 septembrie până pe 13 septembrie 2019.

Cei care doresc să dea examenele de selecție pentru fiecare convocare trebuie să-și depună cererea completând modelul 790, Código de tasa 015, prin una dintre următoarele proceduri (înțelegându-se că semnarea, olografă sau digitală, a cererii implică autorizarea pentru ca Divizia de Formare și Perfecționare să solicite antecedentele penale ale solicitantului și datele acestuia din sistemul de verificare a datelor de identitate): 

a) Prin intermediul paginii http://www.policia.es, completând formularul indicat în aceasta, ce permite completarea automată a modelului 790. După completarea datelor din formularul amintit se descarcă cererea pe hârtie, în trei exemplare (Ejemplar para la Administración, Ejemplar para el interesado și Ejemplar para la entidad colaboradora). Nu sunt valabile fotocopiile. După plata taxei și în perioada de prezentare a cererilor, exemplarul pentru Administrație al cererii 790, semnat de solicitant, trebuie prezentat la orice comisariat de Poliție Națională, la División de Formación y Perfeccionamiento, la Cuarteles de la Guardia Civil, sucursale Correos sau oricare altă instituție din cele menționate în articolul 16.4 din Ley 39/2015, de pe 1 octombrie, din Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.   

b) Prin intermediul paginii web www.policia.es, făcând clic pe Sede electrónica și urmând pașii menționați.   

Taxe pentru prestarea de servicii și activități în materie de Seguridad Privada    

Taxa pentru participarea la examenele și probele prealabile dobândirii diplomei de vigilante de seguridad și specialitatea Vigilante de Explosivos și de escortă privată este de 22,88 euro. Taxa pentru verificarea autenticității documentelor este de 3,84 euro, ce va crește cu 1,91 euro per pagină ce completează documentul ce trebuie verificat. După publicarea Legii Bugetului General al Statului pentru anul 2019, cuantumul acestor taxe va fi cel stabilit în aceasta.      

Plata taxelor pentru drepturile de examen are efect doar la convocarea la care vă înscrieți.   

Odată terminată perioada de prezentare a cererilor, se va aproba lista participanților la examene, indicându-se sediul desemnat fiecăruia și data la care se vor susține probele. Persoanele interesate pot obține aceste informații la Oficina de Información y Atención al Ciudadano del Ministerio del Interior, c/ Amador de los Ríos, nr. 8, Madrid (telefon: 902 15 00 02) și la Servicio de Atención al Público de la División de Formación y Perfeccionamiento (telefoane: 913 227 600 și 913 227 612 ) sau consultând www.policia.es, www.interior.gob.es, www. administracción.gob.es.

Unde se vor organiza examenele

Examenele vor avea loc în Baleares, Córdoba, Granada, Madrid, Santa Cruz de Tenerife, Santiago de Compostela, Tarragona, Valencia și Zaragoza. 

Totuși, la fiecare convocare se vor putea desemna și alte orașe ca sedii pentru examene și se va putea exclude unul sau câteva dintre cele menționate, din motive relaționate cu economia de mijloace, eficacitate sau funcționalitate. De asemenea, se va putea descentraliza executarea tuturor examenelor sau a unei părți a acestora.

Se va putea dispune și ca toate probele să se realizeze în aceeași zi și, excepțional, din cauza justificate, să se schimbe ordinea anumitor exerciții. Se poate da o probă doar dacă a fost trecută cea anterioară.

Probele de aptitudini, materiile de examen, formularele de înscriere și mai multe informații pe această temă sunt pe https://www.policia.es/org_central/seguridad_ciudadana/seguridad_privada/bases_convocatoria.pdf și în BOE (Núm. 2 Miércoles 2 de enero de 2019 Sec. III. Pág. 234).   

Acțiune:  facebook twitter google+
Comentariu

Comentarii: