Noi in Spania
 

Dacă am fost angajat, dar și autónomo, ce regim voi avea pentru pensie?

zoom Dacă am fost angajat, dar și autónomo, ce regim voi avea pentru pensie?

7 martie 2019

Să ne gândim la viitor nu este niciodată ușor. În general, amânăm să facem o planificare realistă, lăsându-ne pradă clasicului „mă preocupă pensionarea, dar nu mă ocup de un plan care să îmi pregătească bătrânețea”. 

În ceea ce privește planificarea financiară a pensionării, sunt mult chestiuni ce trebuie puse pe masă pentru ca atunci când va veni momentul să ne pensionăm să nu avem vreo surpriză neplăcută.  

La ce vârstă mă voi pensiona? Ce pensie publică voi primi? Investesc suficient acum pentru pensia mea? Iată câteva întrebări pe care ni le punem când ne gândim la pensionare.    

Înainte de a calcula cât ne va fi pensia plătită de Seguridad Social este important să știm cum se calculează pensia. Media stagiului de cotizare (vida laboral) în Spania este de 35,9 ani – conform datelor Eurostat, biroul de statistică al Comisiei Europene –, a crescut cu trei ani de la începutul secolului, iar scenariul actual – cu o speranță de viață mai mare – va face ca această perioadă să crească. Vom lucra mai mulți ani și, în plus, o vom face pe o piață a muncii tot mai schimbătoare, urmând să apară tot mai multe cazuri în care va trebui să schimbăm postul de muncă, domeniul, să lucrăm ca angajați sau pe cont propriu.

Dacă suntem în al doilea caz, știm ce regim ni se va aplica la calcularea pensiei? Cotizarea în regim de autónomo se calculează pentru pensie diferit decât cea pentru un trabajador por cuenta ajena. De exemplu, când se analizează lacunele de cotizare, regimul de autónomos este mai puțin avantajos decât cel al angajaților. De aceea este hotărâtor să știm ce regim ni se aplică atunci când am cotizat în ambele regimuri.   

Seguridad Social definește o serie de criterii:    

1. Pensia publică se stabilește conform normativei din ultimul regim în care am cotizat, cu condiția ca în regimul în discuție să îndeplinim cerințele cerute pentru acordarea pensiei: 

- Să avem împlinită vârsta prevăzută de lege pentru pensionare: în prezent este de 65 de ani pentru cei care au cotizat 36 de ani și 9 luni sau mai mult și de 65 de ani și 8 luni pentru persoanele care au cotizat mai puțin. Vârsta de pensionare crește progresiv, urmând să ajungă la 67 de ani începând cu 2027, pentru cei care au mai puțin de 38 de ani și 6 luni de cotizare.

- Minimum de ani cotizați: pentru a putea beneficia de pensie publică trebuie să fi cotizat minimum 15 ani și cel puțin doi dintre ei să fie în ultimii 15 ani anteriori vârstei de pensionare. În plus, când se stabilește cuantumul pensiei, Seguridad Social are în vedere baza de cotizare din ultimii ani, care în prezent sunt 22.      

2. Dacă nu îndeplinim condițiile prevăzute pentru ultimul regim în care am cotizat, pensia se recunoaște în funcție de normativa pentru regimul anterior (trebuind să îndeplinim condițiile prevăzute de lege pentru pensionare).

3. Dacă nu îndeplinim niciuna dintre cele două reguli anterioare, pensia se va recunoaște prin intermediul regimului în care avem cel mai mare număr de zile cotizate.

Acțiune:  facebook twitter google+
Comentariu

Comentarii: