Noi in Spania
 

Concurs pentru ocuparea a 5 posturi de funcționar consular

zoom Concurs pentru ocuparea a 5 posturi de funcționar consular

4 aprilie 2019

Ambasada României în Regatul Spaniei anunță demararea procedurii de selecție

pentru ocuparea a 5 posturi de funcționar consular, angajați pe plan local, în vederea

completării schemei de personal a Secției Consulare a misiunii diplomatice.

Activitatea funcţionarilor consulari angajaţi pe plan local se va desfășura în baza

încheierii unei convenții civile de prestări servicii, pe perioadă determinată. Personalul

angajat pe plan local nu va fi asimilat membrilor Corpului Diplomatic și Consular al

României, a informat reprezentanța noastră diplomatică în Spania, într-un comunicat de presă.

Pentru mai multe informații, consultați pagina de internet a Ministerului Afacerilor Externe (http://www.mae.ro/taxonomy/term/430/2).

Condiții de participare

La concurs pot participa persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 sunt cetățeni români și au capacitate deplină de exercițiu;

 au rezidență legală pe teritoriul Spaniei (certificat de înregistrare a cetățeanului

Uniunii Europene – NIE);

 au absolvit studii superioare de lungă durată (cu diplomă);

 cunosc foarte bine limbile română și spaniolă (scris și vorbit);

 dețin cunoștințe solide și abilități de utilizare a echipamentelor și programelor IT,

precum și capacități de tehnoredactare în limba română;

 dispun de abilități de comunicare și lucru cu publicul.

Dosarul de înscriere

În vederea preselecției, persoanele interesate vor încărca, până la termenul limită de

24.04.2019, ora 17:00 (ora Spaniei) dosarul cuprinzând următoarele documente:

 CV detaliat, cu fotografie de dată recentă (CV în format Europass, disponibil aici:

https://europass.cedefop.europa.eu/editors/ro/cv/compose);

 Scrisoare de intenție;

 Copie scanată/fotografie de calitate a unei scrisori de recomandare (din partea unui

angajator anterior sau, în cazul absolvenților aflați la începutul carierei, din partea

unui cadru didactic universitar).

 Copie scanată/fotografie de calitate a diplomei/adeverinţei studii superioare;

 Copie scanată/fotografie de calitate a cărţii de identitate sau pașaportului româneşti;

 Copie scanată/fotografie de calitate a permisului de rezidență pe teritoriul Spaniei

(obligatoriu certificat de înregistrare a cetățeanului Uniunii Europene – NIE);

Datele personale şi documentele sus-menţionate vor fi încărcate aici:

https://docs.google.com/forms/d/1sPAYmZweWiR6iUNTMXHw8Ofk3SmDvMgiwIC2n_-kbbg/

Nu vor fi acceptate dosarele incomplete sau transmise după termenul stabilit.

Persoanele care vor fi selectate în urma probei de dosare vor trebui să prezinte

documentele sus-menționate și în original. Detalii privind următoarele etape ale

desfășurării concursului (probă scrisă, interviu) vor fi anunțate ulterior. 

 

Acțiune:  facebook twitter google+
Comentariu

Comentarii: