Noi in Spania
 
alexandriongroup

Transferul prestațiilor de șomaj în altă țară

zoom Transferul prestațiilor de șomaj în altă țară

25 aprilie 2019

În general, puteți beneficia de prestațiile de șomaj atâta timp cât rămâneți în țara care vi le plătește. În anumite condiții, puteți, totuși, să transferați aceste prestații în altă țară din UE, dacă vă căutați un loc de muncă în țara respectivă.

Șederea în străinătate pe o durată de 3 luni. Puteți primi în continuare prestații de șomaj de la țara în care ați lucrat ultima dată, pe o perioadă de 3 luni, care poate fi prelungită până la maximum 6 luni, în funcție de instituția care vi le plătește.

Aveți această posibilitate dacă: vă aflați în șomaj total (nu parțial sau intermitent) și

aveți dreptul la indemnizație de șomaj în țara în care ați rămas șomer.

Înainte de a pleca din țară, trebuie: să fi fost luat în evidența oficiului de ocupare a forței de muncă din țara în care ați rămas șomer, ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă, timp de cel puțin 4 săptămâni (se pot face excepții în anumite cazuri); să obțineți de la oficiul național pentru ocuparea forței de muncă formularul U2 (fostul formular E303), care vă dă dreptul de a vă transfera prestațiile.

Formularul este valabil pentru o singură țară. Veți avea nevoie de un nou formular U2 pentru fiecare țară în care doriți să vă transferați prestațiile de șomaj. Contactați cel mai apropiat centru de ocupare a forței de muncă pentru a afla dacă trebuie să vă deplasați în țara de origine pentru a solicita noua autorizație sau dacă puteți face acest lucru din străinătate.

La sosirea în noua țară, trebuie: să vă înscrieți în evidența oficiului național de ocupare a forței de muncă, în termen de 7 zile de la data la care ați devenit indisponibil pentru oficiul din țara pe care ați părăsit-o; să depuneți formularul U2 (fostul formular E 303) în momentul înscrierii; să vă supuneți controalelor prevăzute pentru solicitanții de indemnizații de șomaj din noua țară, ca și cum ați primi indemnizația din țara respectivă.

Vă recomandăm să aflați care sunt drepturile și îndatoririle care vă revin în noua țară, în calitate de persoană aflată în căutarea unui loc de muncă. Acestea ar putea fi foarte diferite față de cele valabile în țara în care ați rămas șomer.

Aceeași sumă pe care o primeați înainte vă va fi plătită direct în contul bancar din țara în care ați rămas șomer.

Pentru a vă păstra dreptul la prestațiile de șomaj, reveniți în termenul prevăzut în țara care vi le plătește.

Ședere în străinătate pe o durată mai mare de 3 luni. Dacă doriți să rămâneți în străinătate mai mult de 3 luni, adresați o cerere de prelungire a termenului oficiului de ocupare a forței de muncă din țara în care ați rămas șomer: acesta poate prelungi termenul de la 3 până la 6 luni.

Nu toate țările acordă astfel de prelungiri. Întrebați oficiul de ocupare a forței de muncă din țara de origine dacă, și în ce condiții, vă poate fi acordată această prelungire.

Majoritatea țărilor care acordă prelungiri au criterii clare pentru evaluarea cererilor. Ele ar putea, de exemplu, să vă solicite: dovada că ați făcut eforturi să vă găsiți un loc de muncă în primele 3 luni; dovada că aveți mai multe șanse de a găsi un loc de muncă dacă vi se prelungește șederea; informații despre oportunitățile de angajare existente pe piața forței de muncă din țara gazdă.

Vă recomandăm să solicitați prelungirea cât mai repede posibil, înainte de încheierea perioadei inițiale de 3 luni.

Egalitate de tratament. Ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă în altă țară din UE, trebuie să fiți tratat la fel ca și cetățenii țării respective în ceea ce privește: accesul la piața muncii; sprijinul oferit de oficiile de ocupare a forței de muncă; sprijinul financiar oferit pentru a vă ajuta să găsiți un loc de muncă.

Totuși, noua țară ar putea să vă acorde sprijin financiar pentru a vă ajuta să găsiți un loc de muncă (de exemplu, credite cu dobândă redusă pentru șomerii care doresc să demareze o afacere) doar după ce ați stabilit o legătură reală cu piața națională a muncii. Faptul că ați petrecut o perioadă rezonabilă de timp în țara respectivă, căutându-vă un loc de muncă, poate constitui o astfel de legătură.

Întrebări şi răspunsuri cu privire la transferul prestațiilor de șomaj

Cum pot fi sigur că nu-mi pierd indemnizația de șomaj dacă plec să îmi caut de lucru în altă țară din UE?

După 4 săptămâni de la înregistrarea ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă, puteți solicita formularul U2 în țara în care ați rămas șomer. Acest formular vă permite să vă mențineți prestațiile de șomaj în timp ce căutați un loc de muncă în altă țară. Odată intrat în posesia formularului, înaintați-l agenției naționale de ocupare a forței de muncă din noua țară.

Când ajungeți pe teritoriul acesteia, trebuie să vă înregistrați ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă pe lângă autoritatea competentă. Pentru a evita eventuale pierderi, trebuie să faceți acest lucru în termen de 7 zile de la data la care ați devenit indisponibil pentru agenția de ocupare a forței de muncă din țara pe care ați părăsit-o.

Când trebuie să solicit prelungirea perioadei în care pot beneficia de transferul prestațiilor de șomaj?

Pentru a fi sigur că nu pierdeți nimic din prestațiile care vi se cuvin, trebuie să solicitați o prelungire cât mai repede posibil. În principiu, trebuie să faceți acest lucru înainte de expirarea primelor 3 luni.

Sunt șomer și provin din Bulgaria. Am dreptul de a-mi căuta un loc de muncă și de a-mi transfera indemnizația de șomaj în altă țară a Uniunii?

Da, în toate țările UE. În schimb, din rândul statelor SEE, Elveția continuă să aplice restricții cetățenilor bulgari, croați și români.

Uneori, aceste restricții vă afectează capacitatea de a vă transfera prestațiile de șomaj în această țară. Dacă doriți un loc de muncă într-o țară care vă restricționează accesul la piața muncii, consultați mai întâi un consilier european în materie de ocupare a forței de muncă.

Sunt cetățean polonez și am venit în Irlanda să îmi caut de lucru. Am dreptul la asistență din partea agenției locale de ocupare a forței de muncă, deși nu am lucrat și nici nu am locuit acolo?

Da. În calitate de cetățean al UE, aveți dreptul de a căuta de lucru și de a obține asistență din partea agenției de ocupare a forței de muncă din Irlanda, în aceeași măsură ca și cetățenii irlandezi.

Ce informează Serviciul Public de Stat pentru Muncă din Spania. Dacă primiți ajutor de șomaj contributiv, subsidiu de șomaj (subsidio por desempleo) sau renta activa de inserción (RAI) și vă mutați în străinătate, condițiile ajutorului vor varia în funcție de motivul și durata mutării dvs.    

Plec într-o țară din UE, EEE sau Elveția și vreau să continui să primesc ajutorul de șomaj. Dacă primiți ajutor de șomaj și ați fost înscris ca fiind în căutarea unui loc de muncă cel puțin patru săptămâni în Spania și plecați ca să vă căutați un serviciu într-o altă țară din Uniunea Europeană, Spațiul Economic European (EEE) sau în Elveția, puteți exporta ajutorul de șomaj timp de trei luni, ce se pot prelungi cu alte trei.

În acest sens, trebuie:

- să solicitați autorizația de deplasare la Serviciul Public de Stat pentru Muncă (SEPE)

- să cereți documentul U2. Vi se va oferi o foaie informativă cu privire la chestiuni de interes relaționate cu perioada de rezidență în altă țară.      

- să vă înscrieți ca fiind în căutarea unui serviciu în țara în care vă mutați, în termen de șapte zile de la data de la care nu mai sunteți la dispoziția serviciilor publice pentru muncă din Spania.  

Plata ajutorului de șomaj va continua să se facă prin același sistem folosit cât ați avut rezidența în Spania. Trebuie menționat că cuantumul ajutorului de șomaj va fi conform normativei din țara în care vă mutați, nu același ca în Spania.

Persoanele care sunt cetățeni ai unor țări ce nu fac parte din UE/EEE, nici din Elveția pot să exporte ajutorul de șomaj pentru a-și căuta de lucru în acestea (cu excepția Danemarcei, a Elveției, Islandei, Norvegiei și a Principatului Liechtenstein) cu condiția să dovedească posibilitatea de a se înscrie la serviciile pentru muncă din aceste state și că vor desfășura conform legii o muncă în țara în care doresc să se deplaseze, prin  autorizația de rezidență sau de muncă.

Persoanele care sunt cetățeni ai unor țări ce nu fac parte din UE/EEE, nici din Elveția, care îndeplinesc condițiile, vor putea exporta ajutorul de șomaj în Marea Britanie, conform Regulamentului CE 859/2003, ce permite exportarea șomajului pe o perioadă de trei luni, fără posibilitate de prelungire.        

Mă mut în străinătate pentru a-mi căuta de muncă pe o perioadă sub un an 

În cazul în care încasați ajutorul de șomaj contributiv sau subsidiul de șomaj, în situația schimbării de rezidență în străinătate pentru a vă căuta un serviciu ori ca să desfășurați o activitate lucrativă, pentru acțiuni de cooperare internațională ori perfecționare profesională, este obligatoriu ca înainte de ieșirea din Spania să comunicați acest fapt Serviciului Public de Stat pentru Muncă și ca acesta să îl autorizeze. Dacă mutarea durează mai puțin de 12 luni consecutive, ajutorul se suspendă, iar dacă este mai mare de 12 luni, încetează.

Dacă primiți RAI, în cazul plecării în străinătate pentru a vă căuta de lucru ori ca să desfășurați o muncă, pentru perfecționare profesională sau pentru acțiuni de cooperare internațională, este obligatoriu ca înainte de ieșirea din Spania să se comunice acest fapt Serviciului Public de Stat pentru Muncă și ca acesta să îl autorizeze. Dacă mutarea durează mai puțin de șase luni consecutive, ajutorul se suspendă, iar dacă este mai mare de șase luni, încetează.   

Necomunicarea mutării în străinătate către SEPE reprezintă o infracțiune ce duce la începerea unui proceduri de sancționare, iar sancționarea reprezintă încetarea dreptului.

Dacă la ieșirea din Spania s-a întrerupt ajutorul de șomaj, subsidiul sau RAI, pe care îl primeați, iar dacă atunci când reveniți nu aveți un serviciu, puteți solicita reluarea ajutorului în cauză sau a subsidiului ori a reîncorporării în RAI. Veți primi din nou ajutorul sau subsidiul din ziua următoare celei în care v-ați întors în Spania, cu condiția să solicitați reluarea sau reîncorporarea în termen de 15 zile lucrătoare de după data în cauză și să dovediți cu documente unul dintre motivele indicate.       

Mă mut în străinătate pentru a-mi căuta de muncă pe o perioadă de un an sau mai mult, în cazul primirii ajutorului contributiv sau a subsidiului de șomaj, ori șase luni sau mai mult, în cazul primirii RAI. Dacă încasați ajutorul de șomaj contributiv sau subsidiul de șomaj și vă mutați în străinătate pentru un an sau mai mult pentru a lucra, să vă căutați un serviciu, să urmați studii care să vă îmbunătățească pregătirea profesională, pentru acțiuni de cooperare internațională, ajutorul în cauză sau subsidiul se suspendă.  

Dacă primiți RAI și vă mutați în străinătate pe o perioadă de șase luni ori mai mult  pentru a lucra, ca să vă căutați de lucru, să urmați studii care să vă îmbunătățească pregătirea profesională sau pentru acțiuni de cooperare internațională, ajutorul în cauză se suspendă.  

Dacă la întoarcerea în Spania nu aveți de muncă, nu veți avea dreptul să primiți ajutorul ce s-a întrerupt pentru că ați plecat în străinătate.  

Dacă aveți naționalitate spaniolă și vă întoarceți dintr-o țară din afara UE sau a Spațiului Economic European, și nici din Australia sau Elveția, ați putea avea dreptul să primiți un subsidiu ca persona emigrante retornada. Sau ați putea solicita renta activa de inserción, indiferent de țara de unde vă întoarceți.       

Plec în străinătate din alte motive, nu mai mult de 15 zile. Dacă primiți ajutor de șomaj contributiv, subsidiu de șomaj sau renta activa de inserción și plecați în străinătate pentru orice motiv, dacă ieșirea nu este mai mare de 15 zile naturale, consecutive sau nu, de-a lungul fiecărui an natural, ajutorul se menține cu condiția să respectați obligațiile stabilite de lege.

Se recomandă să comunicați Serviciului Public de Stat pentru Muncă ieșirea înainte de a avea loc. La întoarcerea din străinătate trebuie să vă prezentați la SEPE în prima zi lucrătoare de după revenirea în Spania.    

Plec în străinătate din alte motive, mai mult de 15 zile, dar mai puțin de 90. Dacă primiți ajutor de șomaj contributiv, subsidiu de șomaj sau renta activa de inserción și plecați în străinătate pentru orice motiv, dacă ieșirea în străinătate este pe o perioadă continuă sau nu, mai mare de 15 zile și de până la 90 de zile naturale maximum în fiecare an natural, ajutorul se suspendă.

Înainte de ieșirea în cauză este obligatoriu ca aceasta să fie comunicată Serviciului Public de Stat pentru Muncă și ca acesta să o autorizeze. 

Dacă este pentru o perioadă mai mare de 90 de zile și nu este pentru a lucra, a căuta un serviciu, pentru urmarea unor studii care să vă îmbunătățească pregătirea profesională sau pentru acțiuni de cooperare internațională, ajutorul de șomaj sau subsidiul se suspendă.   

  

 

     

  

     

 

 

 

  

Acțiune:  facebook twitter google+
Comentariu

Comentarii: