Noi in Spania
 
alexandriongroup

Precizări ANAF cu privire la stabilirea rezidenței fiscale și declararea veniturilor din străinătate

zoom Precizări ANAF cu privire la stabilirea rezidenței fiscale și declararea veniturilor din străinătate

9 mai 2019

În urma articolelor apărute în mass-media și pe rețeaua de socializare Facebook cu privire la Stabilirea rezidenței fiscale a persoanelor fizice la plecarea/sosirea din/în România și obligațiile fiscale ale persoanelor fizice care realizează venituri din străinătate, ANAF precizează următoarele:

I. Referitor la obligația de depunere a chestionarelor privind stabilirea rezidenței

fiscale

Într-un comunicat prezentat pe 23 noiembrie 2018, Serviciul Comunicare din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) reamintește contribuabililor că persoanele fizice care pleacă din ţară pentru o perioadă sau mai multe perioade de şedere în străinătate care depăşesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, au obligaţia completării şi depunerii formularului „Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la plecarea din România”.

De asemenea, persoanele fizice sosite în România care au o şedere în statul

român pe o perioadă sau mai multe perioade care depăşesc în total 183 de zile, pe

parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive au obligaţia completării formularului

„Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la sosirea în

România”.

Obligația depunerii Chestionarelor pentru stabilirea rezidenţei fiscale atât la

plecarea din România, cât și la sosirea în România este reglementată de Ordinul

ministrului finanţelor publice nr. 1099/2016 pentru reglementarea unor aspecte

privind rezidenţa în România a persoanelor fizice.

Ca urmare a depunerii chestionarelor, organul fiscal analizează situaţia concretă a

persoanei fizice, luând în considerare prevederile convenţiei de evitare a dublei

impuneri sau prevederile Codului fiscal, după caz, precum şi documentaţia prezentată

de contribuabili în vederea stabilirii rezidenței fiscale. În ceea ce privește documentele

justificative, ANAF menționează că, organul fiscal poate solicita și alte documente pe care le consideră relevante pentru stabilirea rezidenței fiscale. Referitor la documentele

justificative precizează că acestea trebuie depuse în limba română, având în vedere că

limba oficială în administrația fiscală din România este limba română, astfel că orice

document sau înscris care se prezintă Agenției fiscale trebuie să fie însoțit de

traduceri în limba română certificate de traducători autorizați.

În vederea informării contribuabililor care au obligația depunerii acestui

chestionar și nu numai, Agenția Națională de Administrare Fiscală a publicat pe site-ul

propriu Ghidul privind rezidența fiscală a persoanelor fizice, ghid ce este accesibil

și în prezent în secțiunea „Asistență contribuabili” rubrica „Ghiduri curente”.

Având în vedere necesitatea informării contribuabililor cu privire la obligația de

depunere a chestionarelor și a stabilirii rezidenței fiscale, Agenția a organizat 9 sesiuni

de îndrumare și asistență prin intermediul paginii de Facebook, care au avut ca impact

390.905 utilizatori ai acestei rețele sociale.

De asemenea, întrebările și răspunsurile din cadrul sesiunilor au fost prelucrate

și publicate pe site-ul Agenției, într-o secțiune special destinată, astfel încât şi ulterior

desfășurării acestor sesiuni, contribuabilii să poată beneficia în continuare de

informațiile oferite de reprezentanții instituției. Sesiunile organizate sub formă de

întrebări și răspunsuri se regăsesc în secţiunea „Asistenţă contribuabili”, rubrica

„Întrebări și răspunsuri pe Facebook”.

Organizarea sesiunilor prin intermediul paginii de Facebook a avut și are ca

obiective informarea în mod corespunzător a contribuabililor, inclusiv a acelora care se

află în străinătate și evitarea dezinformării acestora. Sesiunile organizate pe pagina de

Facebook au fost distribuite de-a lungul timpului de diverse consulate și misiuni

diplomatice, astfel încât să fie informați cât mai mulți contribuabili cu privire la obligația de depunere a acestor chestionare.

II. Referitor la declararea veniturilor din străinătate

ANAF informează contribuabilii că Agenția Națională de Administrare Fiscală realizează schimb reciproc de informații cu diverse state.

Schimbul automat de informații cu Statele Membre ale Uniunii Europene se

realizează în baza Directivei 2011/16/UE privind cooperarea administrativă în domeniul

fiscal, transpusă în legislația națională în Legea 207/2015 privind Codul de Procedură

Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, art. 291 prevăzând sfera de aplicare

și condițiile schimbului automat obligatoriu de informații.

În ceea ce privește schimbul automat dintre România și statele Non-EU, acesta

se realizează în baza Convenţiilor pentru evitarea dublei impuneri, pentru prevenirea

evaziunii fiscale cu privire la impozitul pe venit şi pe capital care se încheie cu fiecare

jurisdicție în parte.

Având în vedere cele mai sus menționate, ANAF invită contribuabilii care primesc

solicitări de a se prezenta la organele fiscale de a da curs acestora și de a clarifica

aspectele ce le sunt comunicate, pentru a evita dubla impunere și a stabili statul care

are dreptul de impunere a veniturilor realizate, conform prevederilor convențiilor de

evitare a dublei impuneri și a Codului fiscal.

În situația în care organul fiscal solicită prezentarea de documente justificative,

îndrumă contribuabilii să prezinte documentele solicitate, iar în cazul în care acestea

sunt emise într-o altă limbă, acestea să fie însoțite de traduceri în limba română

certificate de traducători autorizați, după cum prevede legislația. În cazul neprezentării

contribuabililor la organul fiscal, pentru clarificarea situației fiscale proprie, organele

fiscale au obligația de a întreprinde în continuare demersurile prevăzute de legislația

fiscală, în vederea impunerii veniturilor comunicate ca urmare a realizării schimbului

internațional de informații.

Informații suplimentare pot fi obținute prin accesarea site-ului www.anaf.ro,

secțiunea „Asistenţă contribuabili” sau prin apelarea telefonică a Call-center-ului Agenției Naționale de Administrare Fiscală, la numărul de telefon +4031.403.91.60. De asemenea, contribuabilii se pot prezenta la sediile unităților fiscale, structurile de asistență pentru contribuabili.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acțiune:  facebook twitter google+
Comentariu

Comentarii: