Noi in Spania
 
alexandriongroup

Ghidul alegătorului român din străinătate. Alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European și referendumul național – 26 mai

Ghidul alegătorului român din străinătate. Alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European și referendumul național – 26 mai

23 mai 2019

Autoritatea Electorală Permanentă și Ministerul Afacerilor Externe din România au publicat Ghidul alegătorului român din străinătate la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European și referendumul național, de pe 26 mai.    

În data de 26 mai 2019 se vor desfășura:

1. alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European;

2. referendumul național convocat de Președintele României.

Alegeri pentru Parlamentul European: România este acum reprezentată în Parlamentul European de 32 de parlamentari, iar după ce ieșirea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană va produce efecte juridice, România va fi reprezentată de 33 de eurodeputați.

Mandatul în Parlamentul European este de 5 ani.

Referendumul național: La referendumul național din 26 mai 2019 vor exista două buletine de vot.

Întrebările la referendumul național sunt următoarele:

3. Sunteți de acord cu interzicerea amnistiei şi grațierii pentru infracţiuni de corupție?

4. Sunteți de acord cu interzicerea adoptării de către Guvern a ordonanțelor de urgenţă în domeniul infracțiunilor, pedepselor şi al organizării judiciare şi cu extinderea dreptului de a ataca ordonanțele direct la Curtea Constituțională?  

Cine are drept de vot

> Cetăţenii români care au vârsta de 18 ani, împliniți până în ziua alegerilor inclusiv, pot vota atât la alegerile pentru Parlamentul European, cât și la referendumul național.

> Cetăţenii altor state membre ale Uniunii Europene care au domiciliul sau reședința în România (cetățenii comunitari) şi care s-au înscris în lista electorală specială pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European pot vota doar la alegerile

europarlamentare.

Nu au drept de vot debilii şi alienații mintal puși sub interdicție şi persoanele care, în ziua alegerilor, sunt condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă la pierderea drepturilor electorale.

Cine poate vota la secțiile de votare organizate în străinătate

> Cetățenii români cu drept de vot, cu domiciliul sau reședința în străinătate.

> Cetățenii români care în ziua alegerilor se află în străinătate indiferent de motivul prezenței acestora pe teritoriul străin – domiciliați, rezidenți sau turiști.

> Cetățenii cu drept de vot din alte state membre ale Uniunii Europene care s-au înscris în listele speciale pentru a vota membrii din România în Parlamentul European.

Unde se poate vota în străinătate

> Alegerile europarlamentare și referendumul național se vor desfășura în aceleași secții de votare.

> Alegătorii români și comunitari care se află în străinătate pe 26 mai 2019 pot vota și pentru alegerile europarlamentare, și pentru referendumul național la oricare dintre cele 441 secții organizate în străinătate.

> Lista secțiilor de votare organizate în străinătate poate fi consultată pe pagina web a Ministerului Afacerilor Externe, la următoarea adresă: http://www.mae.ro/node/48090.

Actele în baza cărora se poate vota în străinătate

> paşaportul diplomatic; paşaportul diplomatic electronic; paşaportul de serviciu; paşaportul de serviciu electronic; paşaportul simplu; paşaportul simplu electronic; paşaportul simplu temporar; cartea de identitate; cartea de identitate provizorie; cartea electronică de identitate; buletinul de identitate

> Nu se poate vota pe baza titlului de călătorie! Nu se utilizează cărțile de alegător!

Asigurați-vă că dețineți un act de identitate românesc valabil în ziua votării!

Procedura de vot: Alegătorii votează în aceleași secții de votare, în același interval de timp, cu aceleași ștampile cu mențiunea „VOTAT”), pe buletine de vot separate.

Prezența la vot va fi consemnată pe liste electorale distincte pentru cele două tipuri de scrutin.

Alegătorii pot opta să își exercite dreptul de vot numai pentru un singur tip de scrutin sau pentru ambele scrutine.

> Pentru ambele scrutine votarea începe la ora 7.00 (ora locală) și se desfășoară până la ora 21.00 (ora locală), când secția de votare se închide. Alegătorii care la ora 21.00 (ora locală) se află în sala în care se votează pot să își exercite dreptul de vot.

> La intrarea în secția de votare, alegătorul îşi va prezenta actul de identitate sau documentul de identitate, după caz, operatorului de calculator al biroului electoral al secţiei de votare.

> Operatorul de calculator va scana actul de identitate sau, în cazul în care nu se poate folosi scanarea, va introduce în SIMPV (tabletă) datele personale ale alegătorului pentru a verifica dacă cetățeanul își poate exercita dreptul de vot.

> Dacă tableta nu semnalează nici un impediment la exercitarea dreptului de vot, operatorul va aduce la cunoștința alegătorului faptul că tableta înregistrează prezența la vot, separat pentru fiecare scrutin în parte, și că acesta poate opta pentru a-și exercita dreptul de vot atât la alegerile europarlamentare, cât și pentru referendumul național sau doar pentru unul din aceste scrutine.

> Alegătorii care au optat și și-au exercitat dreptul de vot pentru un singur scrutin, și cărora li s-a aplicat pe actul de identitate timbrul autocolant (sau ștampila cu mențiunea „VOTAT”) și data scrutinului, vor mai putea să își exercite dreptul de vot, pentru scrutinul pentru care nu au optat inițial, în data de 26 mai 2019, până la ora 21.00 (ora locală), ora închiderii secției de votare.

> Operatorul de calculator va înregistra în SIMPV opțiunea alegătorului de a vota numai pentru un singur tip de scrutin sau pentru ambele scrutine și va aduce la cunoștința președintelui biroului electoral al secției de votare atât mesajele furnizate de tabletă, cât și opțiunile alegătorului.

> După scanarea actului de identitate, alegătorul se prezintă în fața membrilor biroului electoral al secției de votare și, în funcție de opțiunea de a vota pentru un singur scrutin sau pentru ambele scrutine, va semna în lista electorală suplimentară pentru alegerile europarlamentare, în lista electorală suplimentară pentru referendumul național sau în ambele liste.

După ce semnează, alegătorul primește, în funcție de opțiunea de a vota pentru un singur scrutin sau pentru ambele scrutine, buletinul sau buletinele de vot și ștampila cu mențiunea „VOTAT”, cu care intră în cabina de vot.

- Dacă alegătorul a optat să voteze doar pentru alegerile europarlamentare, va primi 1 buletin de vot.

- Dacă alegătorul a optat să voteze doar pentru referendum va primi 2 buletine de vot, aferente celor 2 întrebări.

- Dacă alegătorul a optat să voteze pentru alegerile europarlamentare și pentru referendum va primi 3 buletine de vot.

> Fiecare alegător își exprimă votul personal. Votul este secret.

> Fiecare alegător are dreptul să voteze o singură dată în cadrul aceluiași scrutin. Votul multiplu este interzis!

> Alegătorii votează separat, în cabine închise, aplicând ștampila cu mențiunea „VOTAT” în patrulaterul care cuprinde lista de candidați sau numele candidatului independent pe care îl votează la alegerile europarlamentare, respectiv în unul dintre patrulaterele inscripționate cu „DA” / „NU” pe buletinele de vot pentru referendumul național.

> După ce a votat, alegătorul îndoaie buletinul sau buletinele de vot, după caz, astfel încât pagina albă care poartă ștampila de control să rămână în afară și îl/le introduce în urnă, având grijă ca acesta/acestea să nu se deschidă.

> Îndoirea greșită a buletinului de vot nu atrage nulitatea votului, dacă secretul votului este asigurat.

> La cererea alegătorului, în cazul în care acesta a aplicat greşit ştampila cu menţiunea „VOTAT”, dar nu a introdus buletinul în urnă, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare îi poate elibera, numai o singură dată, un nou buletin, reţinând şi anulând

buletinul de vot inițial.

> Alegătorul restituie președintelui biroului electoral ștampila cu mențiunea „VOTAT”, iar acesta o aplică pe actul de identitate, menționând și data scrutinului. În cazul alegătorilor care votează pe baza cărții de identitate, pe versoul acesteia se aplică un timbru autocolant cu mențiunea „VOTAT” și data scrutinului.

> La scrutinele din 26 mai 2019 nu se poate vota prin corespondență.

> La secțiile de votare din străinătate nu se vor utiliza urne mobile!

La alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European și la referendumul național din 26 mai 2019 se va utiliza Sistemul informatic de monitorizare a prezenței

la vot și de prevenire a votului ilegal (SIMPV). Aplicația semnalează cazurile în care datele de identificare ale alegătorilor care se prezintă la vot figurează deja ca fiind înscrise în SIMPV (dacă alegătorul are sau nu drept de vot, a votat la altă

secție, are documentul de identitate expirat). Facilitează exercitarea dreptului de vot,

CNP-ul alegătorului fiind preluat, verificat și validat de operatorul de calculator. Previne frauda electorală și votul multiplu. Furnizează Biroului Electoral Central date statistice privind prezența la vot.    

În baza rezultatelor generate de Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, a comunicărilor efectuate prin intermediul acestuia și a verificării actului de identitate, președintele biroului electoral al secției de votare:

- oprește de la votare persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani până în ziua votării, persoana căreia i s-a interzis exercitarea dreptului de vot și alegătorul comunitar care nu este înscris în lista electorală specială;

- permite exercitarea dreptului de vot de către alegătorul care s-a prezentat la vot și care figurează în Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal că și-a mai exercitat dreptul de vot la același scrutin, numai după ce asigură verificarea cazului semnalat de Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, precum și sesizarea organelor competente, potrivit procedurii stabilite prin decizie a Biroului Electoral Central, și după ce alegătorul dă o declarație potrivit căreia nu și-a mai exercitat dreptul de vot la același scrutin;

- permite exercitarea dreptului de vot la alegerile pentru Parlamentul European de către alegătorul resortisant înscris în listele electorale ale altui stat membru al Uniunii Europene numai după ce acesta dă o declarație potrivit căreia nu și-a exercitat dreptul de vot la același scrutin în alt stat membru al Uniunii Europene;

- permite alegătorilor resortisanți care în ziua de referință se află în străinătate să își exercite dreptul de vot la alegerile pentru Parlamentul European; după ce alegătorul semnează în lista electorală suplimentară, îi încredințează buletinul de vot și ștampila

cu mențiunea „VOTAT”.

Atenție! Cetățenii români care sunt înscriși în listele electorale ale altor state

membre UE pot să-și exercite dreptul de vot pentru alegerea reprezentanților României în Parlamentul European numai după ce aceștia dau o declarație potrivit căreia nu și-au exercitat dreptul de vot la același scrutin pentru membrii în Parlamentul European din statul membru UE în ale cărui liste electorale sunt înscriși.    

Formularul este disponibil pe site-ul Biroului Electoral Central pentru a putea fi descărcat de orice persoană interesată și este valabil doar pentru alegătorii care votează pentru Parlamentul European, nu și pentru cei care doresc să își exercite dreptul de vot la referendumul național.

Declarația poate fi completată și semnată pe un formular descărcat și imprimat de alegător, poate fi descărcată și imprimată la sediul secției de votare, dacă există posibilitățile tehnice pentru aceasta, iar apoi pusă la dispoziție alegătorului pentru a fi completată și semnată sau poate fi redactată integral olograf de către alegător, pe o foaie de hârtie pusă la dispoziție de biroul electoral al secției de votare, păstrând elementele din model.

Mai multe informaţii privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European din 26 mai 2019 sunt postate periodic pe pagina de internet a Ministerului Afacerilor Externe, ale Autorității Electorale Permanente și ale Biroului Electoral Central. Se pot obține accesând www.mae.ro, www.roaep.ro, http://europarlamentare2019.bec.ro/, www.alegerile-europene.eu/, http://www.europarl.europa.eu/portal/ro

Acțiune:  facebook twitter google+
Comentariu

Comentarii: