Noi in Spania
 

Ajutoarele de care pot beneficia lucrătorii pe cont propriu

zoom Ajutoarele de care pot beneficia lucrătorii pe cont propriu

23 mai 2019

Serviciul Public de Stat pentru Muncă (Servicio Público de Empleo Estatal – SEPE) a publicat recent bonificațiile de care pot beneficia în 2019 lucrătorii pe cont propriu:

Tariful plan de 60 de euro. Tariful plan de 60 de euro este destinat noilor lucrători pe cont propriu sau care nu au fost înscriși în RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos) în ultimii doi ani. Pentru aceștia cotizația lunară la Seguridad Social este redusă la 60 de euro în primele 12 luni de activitate. Dacă activitatea se desfășoară în municipii cu până la 5.000 de locuitori, reducerea se extinde până la 24 de luni.

În cazul în care se optează pentru o bază de cotizare mai mare decât cea minimă, cotizația lucrătorului pe cont propriu va fi redusă la cuantumul echivalent cu 80% din sumă, incluzându-se incapacitatea temporară. 

Persoane până în 30 de ani și femei care lucrează pe cont propriu. Bărbații cu vârste până în 30 de ani și femeile sub 35 de ani care încep o activitate pe cont propriu sau au mai puțin de doi ani în calitate de autónomos și nu sunt în RETA au acces la o bonificație adițională la tariful plan echivalentă cu 30% din cotizația por contingencias comunes pe durata celor 12 luni de după terminarea bonificației cu caracter general.

În orice caz, perioada maximă de bonificare nu va putea să depășească 36 de luni.   

Maternitate. Lucrătoarele pe cont propriu care sunt în perioada de odihnă după naștere, adopție, guarda con fines de adopción, luare în îngrijire, risc pe durata alăptării beneficiază de o bonificație de 100% din cotizația ce rezultă din aplicarea asupra bazei medii de cotizare pe care au avut-o în cele 12 luni anterioare datei la care au început să beneficieze de această măsură.

Această bonificație este compatibilă cu cea stabilită în Decreto-Ley 11/1998. Durata va fi pe perioada de odihnă; minimum o lună.

În ceea ce privește reinserția profesională, lucrătoarele autónomas care și-au întrerupt activitatea ca urmare a nașterii, adopției, luării în îngrijire și sub tutelă și reiau activitatea pe cont propriu în următorii doi ani de după data întreruperii beneficiază de o cotizație fixă por contingencias comunes și contingencias profesionales de 60 de euro pe lună pe perioada celor 12 luni imediat următoare datei reîncorporării. Dacă optează pentru o bază de cotizare mai mare decât cea minimă, se va putea aplica pe perioada menționată o bonificație de 80% în raport cu cotizația por contingencias comunes.  

Lucrători pe cont propriu cu dizabilități, victimele violenței de gen sau ale terorismului. Și lucrătorii pe cont propriu care au un grad de handicap de cel puțin 33%, sunt victime ale violenței de gen sau ale terorismului pot beneficia de tariful plan de 60 de euro lunar.    

Concilierea vieții profesionale cu cea de familie. Sunt scutiți de plata cotizației por contingencias comunes lucrătorii pe cont propriu care solicită concilierea vieții profesionale cu cea de familie. Se va reduce la 50% în cazul în care  lucrătorul pe cont propriu lucrează cu normă parțială.

Condițiile de conciliere sunt: să fie vorba de lucrători pe cont propriu cu copii mai mici de 12 ani în îngrijire, cu o rudă de sânge sau până la gradul doi în situație de dependență ori cu un grad de handicap de minimum 33%.

În cazul în care lucrătorul este înscris în RETA de mai puțin de 12 luni, baza medie de cotizare se calculează de la data înscrierii.  

Autónomos colaboradores. Noile înscrieri ale rudelor colaboratoare ale lucrătorilor pe cont propriu au dreptul la o bonificație pe durata celor 24 de luni de la data înscrierii, echivalentă cu 50% în primele 18 luni și de 25% de-a lungul următoarelor șase luni.

Lucrători pe cont propriu din Ceuta și Melilla. Dacă lucrătorii pe cont propriu au rezidența în orașele autonome Ceuta și Melilla și activitatea lor se încadrează în agricultură, pescuit și acvacultură; industrie, cu excepția celei energetice; comerț; turism, Horeca și restul serviciilor, cu excepția transportului aerian, a construcției de edificii, a activităților financiare și de asigurări și a activităților imobiliare, beneficiază de o bonificație de 50% din cotizațiile la Seguridad Social por contingencias comunes, cât și pentru cotizarea pentru șomaj, formare profesională și fondul de garanție salarială.        

 

 

        

Acțiune:  facebook twitter google+
Comentariu

Comentarii: