Noi in Spania
 

Oficierea căsătoriei la sediul misiunii diplomatice

zoom Oficierea căsătoriei la sediul misiunii diplomatice

6 iunie 2019

Dosarul privind înregistrarea (oficierea) căsătoriei la Ambasadă trebuie să conţină:

- certificatul care atestă rezidenţa legală în circumscripția consulară a misiunii a cel puțin unuia dintre viitorii soți (obligatoriu cetățean român)

- certificatele de naştere ale viitorilor soți

- cărţi de identitate sau paşapoarte ale viitorilor soți, aflate în termen de valabilitate

după caz: hotărârea de divorț pronunțată pe teritoriul României (definitivă și irevocabilă) sau certificatul de căsătorie (sau naștere) cu mențiunea divorțului și a numelui purtat în urma divorțului (în cazul divorțului pronunțat în străinătate) / certificatul de naștere sau căsătorie cu mențiunea desfacerii căsătoriei prin decesul soțului, dacă este cazul

- certificate medicale prenupţiale (în cazul în care documentul este eliberat de medicul de familie din Spania, trebuie să menționeze „apto/a para contraer matrimonio”, iar documentul trebuie legalizat cu Apostila de la Haga şi tradus în limba română)

Important! Toate documentele se prezintă în original + 2 fotocopii.

În cazul în care prezentați certificate medicale de la medicul de familie din Spania (Certificado Medico Oficial – culoare galbenă), acestea vor trebui legalizate după cum urmează: la Colegiul Medicilor de care aparține medicul, apoi la Colegiul General al Medicilor din Madrid și apoi se va obține Apostila de la Haga la Tribunalul Superior de Justiție din Madrid. După obţinerea tuturor acestor legalizări, certificatele medicale vor trebui traduse în limba română (traducerea poate fi efectuată de Secția Consulară, în regim de gratuitate).

Certificatele medicale prenupțiale sunt valabile doar 14 zile, începând cu data emiterii şi până la oficierea căsătoriei.

În cazul căsătoriei cu un cetăţean străin, acesta trebuie să prezinte următoarele documente:

a) certificatul/permisul de rezidenţă pe teritoriul Spaniei

b) document de identitate, aflat în termen de valabilitate

c) certificatul de naştere, legalizat şi însoțit de traducere autorizată în limba română

d) certificatul de cutumă eliberat de misiunea diplomatică a țării de origine pentru soțul cetățean străin, tradus și legalizat

e) documente din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare, dacă este cazul (sentința de divorț definitivă și irevocabilă, certificatul de divorț sau certificatul de naștere cu mențiune de căsătorie și de desfacere a acesteia, certificatul de căsătorie și certificatul de deces al fostului soț)

Precizări:

- Documentele cu care se face dovada identităţii trebuie să fie valabile atât la data depunerii declaraţiei de căsătorie, cât şi la data oficierii căsătoriei

- Toate documentele cetățeanului străin trebuie apostilate (dacă țara de origine este semnatară a Convenţiei de la Haga din 5 octombrie 1961) sau supralegalizate (legalizate la Ministerul de Externe al ţării de origine şi apoi supralegalizate la Ministerul de Externe din România sau la Ambasada României din ţara de origine a cetăţeanului străin). Cetăţenii străini care provin din state cu care România a încheiat tratate/convenţii/acorduri de asistenţă judiciară sunt scutiţi de supralegalizare sau apostilare.

- Documentele în limbă străină trebuie traduse în limba română şi legalizate. Traducerile din altă limbă străină decât limba spaniolă se pot realiza de către un traducător autorizat de Ministerul de Justiție din România, de un traducător autorizat de Ministerul Afacerilor Externe din Spania, cazuri în care este nevoie de legalizarea semnăturii traducătorului.

- Atât în momentul oficierii căsătoriei, cât şi în cel al depunerii dosarului de căsătorie, cetăţeanul străin va trebui să fie însoţit de un traducător autorizat.

Acțiune:  facebook twitter google+
Comentariu

Comentarii: