Noi in Spania
 

Drepturile pasagerilor transportului aerian

zoom Drepturile pasagerilor transportului aerian

18 iulie 2019

Drepturile pasagerilor transportului aerian, prevăzute de Uniunea Europeană, se aplică:

- Dacă zburați pe teritoriul UE (indiferent dacă zborul este operat de o companie din UE sau din afara UE)

- Dacă aterizați pe un aeroport din UE venind din afara Uniunii, iar cursa este operată de o companie din UE

- Dacă decolați de pe un aeroport din UE către o țară din afara Uniunii, indiferent dacă zborul este operat de o companie din UE sau din afara UE

- Dacă nu ați primit deja anumite compensații (despăgubiri, redirecționare, asistență din partea companiei aeriene) pentru probleme legate de zbor în baza legislației relevante a unei țări din afara UE

Prin UE ne referim în acest context la cele 28 de state membre (inclusiv Guadelupa, Guyana Franceză, Martinica, Réunion, Mayotte, Saint-Martin – Antilele Franceze), Azore, Madeira și Insulele Canare), dar și la Islanda, Norvegia și Elveția. Nu ne referim și la Insulele Feroe, Insula Man și Insulele Anglo-Normande.

Zborul de plecare și zborul de întoarcere sunt întotdeauna considerate zboruri separate, chiar dacă sunt părți ale aceleiași rezervări. În unele cazuri, compania care operează zborul (operatorul aerian) s-ar putea să nu fie cea de la care achiziționați biletul. În caz de probleme, doar compania care operează zborul poate fi trasă la răspundere. În cazul în care o companie aeriană închiriază o aeronavă cu tot cu echipaj de la o altă companie aeriană (sistem „wet lease”), responsabilitatea operațională pentru zbor îi revine companiei care închiriază aeronava deoarece, în temeiul legislației UE (Regulamentul 261/2004), ea este cea care operează zborul.

Ce problemă a apărut?

Zbor anulat. Anularea se produce când: orarul inițial de zbor a fost anulat și sunteți transferat către un alt zbor planificat; avionul a decolat, dar a fost obligat să se reîntoarcă pe aeroportul de plecare și ați fost transferat către alt zbor; avionul aterizează pe un aeroport care nu este destinația finală indicată pe bilet, cu două excepții:

- Ați acceptat redirecționarea (în condiții de transport comparabile și în cel mai scurt timp posibil) către aeroportul de destinație sau către orice altă destinație agreată de dumneavoastră. În acest caz, se consideră că a fost vorba de o întârziere, nu de o anulare.

- Aeroportul de sosire și aeroportul de destinație deservesc același oraș sau aceeași regiune. În acest caz, se consideră că a fost vorba de o întârziere, nu de o anulare.

Dacă zborul se anulează, aveți dreptul la rambursare, redirecționare sau revenire la locul de plecare, precum și dreptul la asistență și despăgubiri. Compania aeriană vă datorează despăgubiri dacă ați fost informat în privința anulării cu mai puțin de 14 zile înainte de data planificată a zborului. Compania aeriană are obligația de a dovedi dacă și când v-a informat personal în acest sens. Dacă nu o face, contactați autoritatea națională (România: Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor –  www.anpc.ro; Spania: Agencia Estatal de Seguridad Aerea – www.seguridadaerea.es) pentru a primi asistență.

Totuși, operatorul nu trebuie să plătească despăgubiri dacă poate dovedi că anularea este cauzată de circumstanțe extraordinare, care nu ar fi putut fi evitate în pofida adoptării tuturor măsurilor posibile. Compania aeriană trebuie să dovedească acest lucru furnizând, de exemplu, extrase din jurnalele de bord sau rapoarte referitoare la incidente. Compania trebuie să ofere aceste dovezi organismului național competent, precum și pasagerilor vizați, în conformitate cu dispozițiile naționale privind accesul la documente.

Un document tipărit sau electronic care să vă informeze despre drepturile pasagerilor transportului aerian trebuie să fie afișat clar la serviciul de check-in al aeroportului, la birourile de check-in și on-line. Dacă vi s-a refuzat îmbarcarea, zborul a fost anulat, ați plecat cu o întârziere de peste 2 ore sau ați ajuns la destinația finală cu o întârziere mare, compania aeriană trebuie să vă înmâneze un document scris care să includă normele privind acordarea de despăgubiri și asistență.

Întârziere. Dacă zborul pleacă cu întârziere, aveți dreptul la asistență, la rambursare și la un zbor de întoarcere, în funcție de durata întârzierii și de distanța zborului.

Dacă ați ajuns la destinația finală cu o întârziere de peste 3 ore, aveți dreptul la despăgubiri, cu excepția cazului în care întârzierea a fost cauzată de circumstanțe extraordinare. Compania aeriană trebuie să dovedească acest lucru furnizând, de exemplu, extrase din jurnalele de bord sau rapoarte referitoare la incidente. Compania trebuie să ofere aceste dovezi organismului național competent, precum și pasagerilor vizați, în conformitate cu dispozițiile naționale privind accesul la documente.

Un document tipărit sau electronic care să vă informeze despre drepturile pasagerilor transportului aerian trebuie să fie afișat clar la serviciul de check-in al aeroportului, la birourile de check-in și on-line. Dacă vi s-a refuzat îmbarcarea, zborul a fost anulat, ați plecat cu o întârziere de peste 2 ore sau ați ajuns la destinația finală cu o întârziere mare, compania aeriană trebuie să vă înmâneze un document scris care să includă normele privind acordarea de despăgubiri și asistență.

Refuzul la îmbarcare. Vi se poate refuza îmbarcarea:

- Din motive de siguranță, securitate sau sănătate (de exemplu, dacă nu ați informat compania aeriană în avans în legătură cu posibile alergii severe) sau dacă nu aveți documentele de călătorie corecte

- Dacă nu ați utilizat biletul de plecare de pe o rezervare care a inclus un zbor de întoarcere

- Dacă nu v-ați îmbarcat pentru zborul/zborurile precedent(e) inclus(e) într-o rezervare cu zboruri consecutive

- Dacă nu aveți documentația necesară pentru animalul de companie cu care călătoriți

Dacă v-ați prezentat la timp la check-in cu o rezervare valabilă și cu documentația de călătorie necesară și vi se refuză îmbarcarea din cauza suprarezervării sau din motive operaționale și nu doriți să renunțați de bunăvoie la locul dumneavoastră, aveți:

- dreptul la despăgubiri (250 € pentru o distanță până la 1.500 km; 400 € pentru o distanță peste 1.500 km în UE și toate celelalte zboruri între 1.500 și 3.500 km; 600 €, la distanțe peste 3.500 km. Dacă vi se refuză îmbarcarea, aveți întotdeauna dreptul la despăgubiri. Zborul de legătură – o singură rezervare, cu un singur check-in: Aveți dreptul la despăgubiri dacă vi se refuză îmbarcarea deoarece compania aeriană consideră că ați ajuns prea târziu pentru a vă mai îmbarca; din cauză că primul zbor a avut întârziere. În cazul în care compania aeriană v-a redirecționat către alt zbor și ați ajuns la destinația finală cu o întârziere de 2, 3 sau 4 ore, valoarea despăgubirilor poate fi redusă cu 50%).

- dreptul de a alege între rambursare, redirecționare sau o altă rezervare la o dată ulterioară și

- dreptul la asistență

Un document tipărit sau electronic care să vă informeze despre drepturile pasagerilor transportului aerian trebuie să fie afișat clar la serviciul de check-in al aeroportului, la birourile de check-in și on-line. Dacă vi s-a refuzat îmbarcarea, zborul a fost anulat, ați plecat cu o întârziere de peste 2 ore sau ați ajuns la destinația finală cu o întârziere mare, compania aeriană trebuie să vă înmâneze un document scris care să includă normele privind acordarea de despăgubiri și asistență.

Zborul a fost suprarezervat. Dacă v-ați prezentat la timp la check-in cu o rezervare valabilă și cu documentația de călătorie necesară și vi se refuză îmbarcarea din cauza suprarezervării sau din motive operaționale și nu doriți să renunțați de bună voie la locul dumneavoastră, aveți dreptul la despăgubiri; dreptul de a alege între rambursare, redirecționare sau o altă rezervare la o dată ulterioară și dreptul la asistență din partea companiei aeriene. 

Bagaje pierdute, deteriorate sau întârziate.

Dacă bagajele predate la check-in au fost pierdute, deteriorate sau au sosit cu întârziere, răspunderea îi revine companiei aeriene și aveți dreptul la o despăgubire de până la aproximativ 1.300 €. Însă dacă daunele au fost cauzate de un defect al bagajului, nu aveți dreptul la despăgubiri.

Dacă bagajul de mână este deteriorat pe durata călătoriei, răspunderea îi revine companiei aeriene doar dacă deteriorarea s-a produs din vina sa.

Pentru a avea o acoperire suficientă atunci când călătoriți cu articole scumpe, se recomandă să încheiați o asigurare privată de călătorie. Dacă nu doriți să faceți acest lucru, puteți să plătiți un supliment pentru a obține dreptul la o despăgubire mai mare (peste 1.300 €) din partea companiei aeriene cu care călătoriți. Trebuie să faceți acest lucru în avans sau cel târziu în momentul în care vă prezentați la check-in.

Dacă doriți să înaintați o plângere, trebuie să vă adresați în scris companiei aeriene în termen de 7 zile pentru pierderea sau deteriorarea bagajelor sau în termen de 21 de zile de la primirea bagajelor, dacă acestea au sosit cu întârziere. Nu există un formular standard la nivelul UE.

Plasarea la o clasă de călătorie superioară sau inferioară. Dacă sunteți plasat la o clasă de călătorie superioară, compania aeriană nu vă poate cere să plătiți în plus.

Dacă sunteți plasat la o clasă de călătorie inferioară, aveți dreptul la rambursarea unui procent din prețul biletului, în funcție de distanța de zbor, după cum urmează:

a) 30 % – pentru zboruri de maximum 1.500 km

b) 50 % – pentru zboruri în UE de peste 1.500 km (cu excepția zborurilor între UE și departamentele franceze de peste mări) și pentru toate celelalte zboruri pe distanțe cuprinse între 1-500 și 3-500 km

c) 75 % – pentru zborurile care nu intră la categoria (a) sau (b), inclusiv pentru zboruri între UE și departamentele franceze de peste mări.

Dacă aveți 2 sau mai multe zboruri de legătură incluse într-un singur bilet, rambursarea nu poate fi plătită decât pentru zborul pe parcursul căruia ați fost plasat la o clasă inferioară, nu pentru toată călătoria. Rambursarea trebuie plătită în termen de 7 zile.

Cereți-vă drepturile!

În cazul în care considerați că drepturile nu v-au fost respectate, puteți utiliza mai multe căi de atac. Trebuie să începeți întotdeauna prin a trimite o plângere companiei aeriene. Dacă nu sunteți mulțumit de rezultat, puteți să adresați o plângere autorităților naționale,

să faceți apel la un mecanism de soluționare alternativă a litigiilor sau la o entitate de soluționare on-line sau să întreprindeți acțiuni în justiție.

Dacă nu primiți răspuns din partea companiei aeriene în termen de 2 luni sau dacă nu sunteți mulțumit de răspunsul primit, puteți înainta o plângere, într-un interval rezonabil de timp, către autoritatea națională relevantă din țara în care a avut loc incidentul. Autoritatea națională trebuie să vă furnizeze un aviz juridic fără caracter obligatoriu cu privire la modul în care ar urma să fie tratată plângerea dumneavoastră.

O altă soluție ar fi să utilizați o procedură extrajudiciară sau să apelați la o entitate de soluționare alternativă a litigiilor (SAL). Dacă ați cumpărat biletul pe internet, puteți transmite plângerea prin intermediul platformei de soluționare on-line a litigiilor (SOL). Entitățile SAL și platforma SOL sunt accesibile doar pentru rezidenții din UE.

Mai multe informații puteți obține accesând https://europa.eu.

  

                                                                                                                                                        

Acțiune:  facebook twitter google+
Comentariu

Comentarii: