Noi in Spania
 
alexandriongroup

Cheltuielile lucrătorilor pe cont propriu pe care Fiscul le consideră deductibile

zoom Cheltuielile lucrătorilor pe cont propriu pe care Fiscul le consideră deductibile

1 august 2019

Lucrătorii pe cont propriu și empresarios individuales con actividades de estimación directa își pot deduce unele cheltuieli. Însă aici apare dificultatea: ce consideră Fiscul deductibil și ce nu?  

Pentru ca o cheltuială să fie considerată deductibilă trebuie să fie contabilizată și justificată prin factură. Astfel, Hacienda consideră că lucrătorii pe cont propriu și empresarios individuales con actividades de estimación directa își pot deduce următoarele cheltuieli:

- Consum de exploatare: cumpărarea de materii prime, materiale ce se folosesc în producerea bunurilor sau serviciilor ce se oferă.  

- Seguridad Social: Cotizațiile lunare pe care un autónomo le plătește la Seguridad Social se pot deduce. De asemenea, asigurările la mutuas de previsión social, asigurările private, cu condiția să reprezinte o alternativă la regimul special.

- Salarii: Salariile angajaților, pagas extra, plățile în natură etc. se pot deduce. Inclusiv în cazul rudelor angajate de lucrătorii pe cont propriu.

- Angajați: În general, orice cheltuială relaționată cu angajații – formare, asigurări, indemnizații etc.   

- Profesioniști pe cont propriu: Este vorba despre onorariile profesioniștilor care oferă diferite servicii lucrătorului pe cont propriu sau firmei (avocați, notari etc.).

- Servicii externe: Se pot deduce și serviciile externe ce se contractează – publicitate, bănci, transport etc. Se poate deduce până la 1% din cuantumul net.  

- Chirie: Când un lucrător pe cont propriu  sau o firmă are un local închiriat pentru desfășurarea activității, această cheltuială se poate deduce.

- Cheltuieli financiare: Aici intră cheltuielile derivate din folosirea creditelor pentru finanțarea activităților firmei.

- Conservare: Tot ce este necesar conservării bunurilor și instalațiilor firmei se poate deduce. În cazul în care trebuie să se repare ceva, și această cheltuială este deductibilă.  

- Rambursare: Aici se includ sumele de bani destinate rambursării prețului materialului imobil, pe lângă cele pentru investiții imobiliare ca rezultat al uzurii, al deteriorării etc. Se includ și provisiones en estimación directa simplificada. Totuși, pentru acest tip de deduceri este importantă consultarea fiecărui caz, deoarece variază în funcție de diferiți factori.    

- Fonduri (provisiones): Este vorba despre cheltuielile pentru planurile de pensii, acțiuni relaționate cu mediul înconjurător, reparații sau revizii ale materialelor etc., cu condiția ca acestea să figureze între condițiile menționate în articolul 13 din Ley del Impuesto sobre Sociedades. De aceea, fiecare caz trebuie să fie verificat individual.       

- Stimulente pentru mecenat: Se referă la organizațiile non-profit. Pe de o parte sunt cheltuielile pe care lucrătorul pe cont propriu sau firma le face pentru acest tip de asociații, iar pe de alta, acordurile de colaborare. În ambele cazuri sunt deductibile.

- Impozite: Unele impozite se pot deduce. Este cazul Impozitului pe Bunuri Imobile (IBI) sau cel al Impozitului pe Activități Economice (IAE), de exemplu.  

- Concepte deductibile din punct de vedere fiscal: La acest punct intră un alt tip de achiziții sau activități pe care lucrătorul pe cont propriu sau antreprenorul le poate deduce. De exemplu, participarea la conferințe sau cursuri, cotizațiile ce se plătesc la asociații sau camere, cât și înscrieri ori cumpărarea de cărți. Însă la aceste concepte intră și cheltuielile rezultate din pierderea prin scăderea valorii elementelor patrimoniale, de exemplu, din cauza unor posibile insolvențe ale datornicilor în anumite cazuri. Dar acestea trebuie să fie consultate.  

- Asigurări de sănătate: Primele asigurării lucrătorului pe cont propriu, ale celei a soțului/soției și ale asigurării copiilor până în 25 de ani care locuiesc în aceeași casă. Până la un maximum de 500 de euro per persoană se pot deduce (1.500 în cazurile de dizabilitate).  

- TVA: În general, cheltuielile cu TVA-ul bunurilor sau serviciilor achiziționate de autónomo ori de firmă nu se includ. Dar există trei excepții:

1. Activități în agricultură, creșterea animalelor și pescuit 

2. Bunurile folosite – antichități, obiecte de artă sau de colecție

3. Când cotizațiile suportate nu sunt deductibile din cele percepute conform legii TVA.  

        

 

 

Acțiune:  facebook twitter google+
Comentariu

Comentarii: