Noi in Spania
 
alexandriongroup

Acordarea alocaţiei pentru copii

zoom Acordarea alocaţiei pentru copii

5 septembrie 2019

În baza prevederilor Regulamentului 883/2004 reprezentantul legal al unui copil minor are dreptul să primească prestaţia pentru îngrijirea copilului în statul în care îşi desfăşoară activitatea.

În Spania nu există alocaţie de stat pentru copii, care să se acorde necondiţionat tuturor copiilor, indiferent de veniturile părinţilor, aşa cum se întâmplă în România sau în alte state europene.

În Regatul Spaniei obţin ajutor pentru creşterea copilului doar familiile care se încadrează în baremele de venit anual stabilite de Institutul Naţional de Securitate Socială.

Dacă lucrează legal în Spania, reprezentantul legal al copilului trebuie să solicite întâi în Spania prestaţia pentru minori aflaţi în întreţinere. Dacă aceştia nu au dreptul la această prestaţie în Spania (fapt dovedit prin formular european sau orice alt document în care să se specifice clar acest lucru), atunci poate solicita alocaţie de stat din partea statului român.

Astfel, reprezentantul legal al copilului:

1. Va solicita în Spania prestaţia pentru minor aflat în întreţinere (Prestación económica por hijo o menor a cargo). Aceasta este o sumă de care beneficiază copiii sub 18 ani (sau şi cei ce depăşesc 18 ani, dar care au un grad de handicap de peste 65%) în funcţie de situaţia materială a familiei. Solicitarea se adresează birourilor Securităţii Sociale (Centros de Atención e Información de la Seguridad Social) din localitatea de domiciliu. Se completează o cerere şi se anexează documentaţia solicitată. În funcţie de venitul anual al familiei copilul va beneficia, sau nu, de această prestaţie.

2. Dacă, în funcţie de venitul anual al familiei (peste 12.313,00 euro/an, în 2019), minorul nu are dreptul să beneficieze de prestaţia pentru minor aflat în întreţinere în Spania, reprezentantul legal poate solicita în România alocaţia de stat pentru copii, care reprezintă o sumă acordată necondiţionat de veniturile familiei, conform legii. De această alocaţie beneficiază toţi copiii cetăţenilor români în vârstă de până la 18 ani precum şi cei peste 18 ani care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional, organizate în condiţiile legii, până la terminarea acestora, inclusiv copiii cu handicap. Până la vârsta de 2 ani cuantumul sumei acordate este acelaşi, iar după vârsta de 2 ani copiii cu handicap beneficiază de cuantum dublu.

Cum se solicită alocația de stat în România

Pentru a beneficia de alocația de stat, cererea de acordare a alocației, împreună cu documentaţia necesară, trebuie depusă personal sau prin împuternicit la primăria de domiciliu din ţară. Cererea trebuie completată şi semnată de reprezentantul legal al copilului şi va fi însoţită de originalul şi copia certificatului de naştere al copilului şi de copia actului de identitate al reprezentantului legal (părintele), precum şi de alte documente din care să rezulte situaţia juridică a copilului faţă de reprezentantul legal (sentinţe judecătoreşti, dacă este cazul).

De asemenea, dosarul depus va cuprinde şi formularul E 411, completat în partea B, solicitat de la Securitatea Socială din Spania, sau orice alt document eliberat de această instituție din Spania care să dovedească faptul că împuternicitul legal al copilului nu este îndreptățit să beneficieze în Spania de prestaţia pentru copil aflat în întreținere.

Alocaţia se poate acorda retroactiv, pentru o perioadă anterioară de 1 an, în cazul persoanelor care depun prima dată cerere de acordare, sau pentru o perioadă de maximum 3 ani pentru persoanele care au beneficiat anterior de prestaţie şi ulterior aceasta a fost suspendată. Condiţia, în ambele cazuri, este de a se face dovada că în perioada respectivă copilul nu a beneficiat de prestaţie în alt stat.

Formularul E411 (cererea de informaţii privind dreptul la prestaţiile familiale în statul de reşedinţă) se utilizează de către instituţiile din statele care ar putea acorda prestaţia, pentru a-şi comunica una celeilalte dreptul la prestaţii pentru copiii unei familii. Astfel, dacă o familie beneficiază de prestaţii familiale în altă ţară decât în România, dreptul la aceleaşi prestaţii în România va fi suspendat parţial sau total.

Ce trebuie să scrie în formularul de la Seguridad Social din Spania pentru a putea primi alocația din România

Important! Ambasada României, prin departamentul pentru Probleme de muncă și sociale, atrage atenția asupra faptului că în ultima perioadă în România s-au primit tot mai multe formulare E411 în care se menţionează că „beneficiarul nu a depus în Spania cerere de acordare a prestaţiei pentru minor aflat în întreţinere”. Aceste dosare se resping în România, deoarece reprezentantul legal al copilului, lucrând legal în Spania, statul competent este Spania, nefiind o chestiune de opţiune (beneficiarul nu vrea prestaţia din Spania, el vrea alocaţia din România). Dacă există un drept în Spania, atunci beneficiarul trebuie să ia prestaţii din acest stat. În România copiii vor fi puşi în plată doar dacă în documentul prezentat apare menţiunea „Nu are dreptul” (depăşeşte limite de venit sau nu lucrează legal). Documentele în care se menţionează „nu a depus cerere” nu pot fi folosite în România pentru a obţine alocaţie.

A beneficia şi de alocaţia din România şi de prestaţia din Spania este o încălcare a legii.

Acțiune:  facebook twitter google+
Comentariu

Comentarii: