Noi in Spania
 

Lucrătorii pe cont propriu care lucrează mult cu un singur client

zoom Lucrătorii pe cont propriu care lucrează mult cu un singur client

7 noiembrie 2019

Trade (trabajador autónomo económicamente dependiente) este lucrătorul pe cont propriu care facturează peste 75% din servicii/vânzări unui singur client.

CE ÎNSEAMNĂ AUTÓNOMO DEPENDIENTE (Trade)  

Trabajador autónomo económicamente dependiente (Trade) este lucrătorul pe cont propriu care își exercită activitatea economică sau profesională pentru o firmă sau client de la care primește cel puțin 75% din venituri.

Uneori este vorba de un tip controversat de lucrător, dacă luăm în considerare falșii lucrători pe cont propriu, cei care sunt angajați astfel pentru ca firma care face contractul să evite un contract de muncă, economisind astfel plata asigurărilor sociale. De aceea asociațiile de lucrători pe cont propriu cer includerea lucrătorilor care lucrează aproape pentru un singur client în regimul general al lucrătorilor.   

CARACTERISTICILE PE CARE LE ARE UN AUTÓNOMO DEPENDIENTE

Mai întâi trebuie să îi comunicați clientului dvs. că sunteți în această situație și că trebuie să încheiați un contract în scris. Clientul ar putea să vă ceară să vă dovediți condiția de autónomo económicamente dependiente, atât la data la care se încheie contractul, cât și în orice alt moment al relației contractuale, întotdeauna când de la ultima dovedire au trecut cel puțin șase luni. Dovada acestui fapt poate fi ultima declarație pe venit sau un certificat de venituri emis de Fisc.

Contractul trebuie să fie înregistrat la biroul SEPE de care aparțineți în cel mult zece zile lucrătoare de la semnarea acestuia, comunicându-i clientului această înregistrare în următoarele cinci zile lucrătoare de după aceasta.

Pe lângă protecția pentru incapacitate temporară este obligatoriu să includeți și cotizarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, motiv pentru care trebuie să faceți un contract cu o Mutua.      

Nu puteți avea trabajadores por cuenta ajena, nici să contractați sau subcontractați terți pentru a vă face munca pentru care ați fost angajat.

Contractul Trade are durata pe care o stabilesc părțile. Dacă nu s-a fixat o durată sau un serviciu anume, se va considera că un contract are efect de la data semnării acestuia și că este pe durată nedeterminată.

Contractul se termină când apare una dintre următoarele cazuri:

- acord reciproc între părți sau când apar cauze stabilite în contract

- deces, pensionare sau invaliditate ce sunt incompatibile cu activitatea profesională care se desfășoară

- la decizia Trade, luată după nerespectarea gravă a contractului de către client   

- la hotărârea clientului, cu o cauză justificată, sau pentru că Trade a renunțat, cazuri în care trebuie să se dea un preaviz sau să se respecte obiceiurile.  

- după decizia lucrătoarei Trade, când aceasta este obligată să ia această hotărâre pentru că este victimă a violenței de gen.   

- din orice altă cauză stabilită de lege. 

Întreruperea activității profesionale a Trade este justificată în următoarele situații:

- când este prin acord reciproc între părți. 

- în situația în care trebuie rezolvate responsabilități familiale urgente, care au apărut pe neașteptate și sunt imprevizibile.

- din cauza riscului grav sau iminent în relație cu viața sau sănătatea persoanei Trade   

- dacă apare o incapacitate temporară, maternitate sau paternitate.

- când lucrătoarea Trade își cere dreptul la asistența socială integrală.

- dacă apar cauze de forță majoră.

- din alte motive ce se stabilesc prin contract sau acord de interes profesional.

ÎNTREBĂRI FRECVENTE CU PRIVIRE LA TRADE

- Ce condiții trebuie să îndeplinească un lucrător pe cont propriu pentru a fi considerat dependiente? 

Se consideră trabajador autónomo económicamente dependiente lucrătorul pe cont propriu care realizează o activitate economică sau profesională cu scop lucrativ și în mod obișnuit, personal, direct și în mare parte pentru un client de la care primește cel puțin 75% din veniturile sale pentru muncă și activități economice ori profesionale, existând și celelalte condiții stabilite de articolul 11 din Legea 20/2007, de pe 11 iulie, din Estatuto del Trabajo Autónomo.

Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un lucrător Trade sunt: să nu aibă lucrători angajați; să aibă material și resurse proprii pentru exercitarea activității; să primească o plată în funcție de rezultatul activității, după cum a stabilit cu firma; să își facă munca într-un mod diferențiat față de lucrătorii angajați (por cuenta ajena) din firmă; să își desfășoare activitatea după criterii organizatorice proprii, fără a se aduce atingere indicațiilor tehnice cu caracter general pe care le-ar putea primi de la firmă.  

- Trade are dreptul la indemnizație când relația contractuală se rupe din cauza clientului?

Dacă un contract „se rupe” dintr-o cauză nejustificată relaționată cu clientul, Trade are dreptul  să fie indemnizat pentru daunele și prejudiciile provocate.

În cazul în care clientul „rupe” contractul pe baza nerespectării obligațiilor pe care le are Trade și care au fost menționate în contract, Trade va trebui să indemnizeze clientul pentru daunele și prejudiciile provocate. 

- Și dacă Trade este cel care „rupe” contractul, clientul are dreptul să fie indemnizat?

Dacă Trade „rupe” contractul deoarece clientul nu respectă contractul, acesta va trebui să îl indemnizeze pe lucrătorul Trade pentru daunele și prejudiciile provocate.

Când Trade renunță la contract fără să dea preavizul prevăzut sau nerespectând obiceiurile, și când renunțarea în cauză perturbează, paralizează sau produce un prejudiciu important în desfășurarea normală a activității clientului, Trade va trebui să-l indemnizeze.  

- Ce cuantum corespunde indemnizației?

Cuantumul indemnizației ce corespunde clientului va fi cea care este stabilită în contract sau în acordul de interes profesional aplicabil. În cazul în care acest cuantum nu este regularizat, se va ține cont de factori precum timpul rămas din durata contractului, gravitatea nerespectării sarcinilor, investițiile și cheltuielile anticipate pe care Trade le-a făcut drept consecință a activității profesionale contractate și perioada de preaviz cu care clientul a anunțat dizolvarea contractului. 

- Transportatorii titulari ai unei autorizații administrative sunt considerați Trade?

Pentru a fi considerați Trade trebuie să îndeplinească două condiții: să fie dependenți economic, adică să primească de la un singur client cel puțin 75% din venituri, și să nu aibă lucrători por cuenta ajena.

- Ce autónomos nu pot fi considerați în nici un caz lucrători Trade?

Nu poate fi considerat autónomo Trade lucrătorul titular al unui local comercial sau industrial, nici al unui birou deschis publicului.

- Ce pași trebuie făcuți pentru a te înregistra ca autónomo ecónomicamente dependiente?

Pașii pentru a te înregistra ca Trade sunt aceiași ca și pentru un autónomo. Singurul lucru care este diferit este că un Trade trebuie să prezinte la SEPE contractul semnat în scris cu clientul său principal.

- Cine are obligația de a prezenta contractul, clientul sau Trade?

Trade este obligat să prezinte contractul în termen de zece zile lucrătoare și, după înregistrare, în termen de cinci zile lucrătoare este obligat să comunice înregistrarea clientului. Dacă trec 15 zile lucrătoare de când s-a semnat contractul și Trade nu comunică înregistrarea, clientul este obligat să îl înregistreze în termen de zece zile lucrătoare.

- Unde trebuie să se prezinte contractul lucrătorului Trade?

Trade trebuie să înregistreze contractul la Servicio Público de Empleo Estatal.

- Trade poate fi fiul clientului său principal, ori este considerat familiar colaborador?

Trebuie să se țină cont de diferite aspecte: Dacă fiul este mai mic sau peste 30 de ani, dacă locuiește cu părintele în același domiciliu familial, dacă realizează o activitate exclusiv pentru părinte și dacă pentru a face această activitate fiul folosește mijloace proprii sau acestea sunt date de părinte.

Dacă fiul are sub 30 de ani și părintele este titularul afacerii, îl poate angaja ca lucrător în regimul general. În acest caz trebuie să se țină cont de faptul că fiul nu va putea cotiza pentru șomaj, ca urmare a faptului că locuiește în același domiciliu cu tatăl.

Dacă fiul are peste 30 de ani, trebuie să se înregistreze ca autónomo. Dacă locuiește la același domiciliu familial, muncește în mod curent și folosește mijloacele tatălui, trebuie să se înscrie ca Autónomo-Familiar colaborador. În cazul în care fiul nu locuiește la domiciliul familial, muncește aproape doar pentru părinte (cel puțin 75% din veniturile sale provin de la acesta), are material propriu pentru a-și exercita activitatea și își asumă riscul activităților pe care le face, poate fi considerat Trade.

- Dacă Trade suferă un accident pe drumul spre munca pe care urma să o facă pentru clientul principal, acesta este considerat accident de muncă?

În cazul unui lucrător Trade, accidentul in itinere, care este cel care se produce pe drumul obișnuit de la domiciliul lucrătorului spre locul de muncă și înapoi, este considerat accident de muncă. Cu excepția cazului în care se dovedește contrariul, se va considera că accidentul nu are o legătură cu munca atunci când se produce în afara exercitării activității profesionale în discuție.

- Ce drepturi au lucrătorii Trade?

Trade au dreptul la: încheierea unui contract de autónomo dependiente în scris și să îl înregistreze; o odihnă de cel puțin 18 zile lucrătoare pe an; să își aleagă reprezentanții în fața firmei; la indemnizație pentru daunele produse când contractul nu se respectă nejustificat; să semneze acorduri de interes profesional; să aibă acces la jurisdicción de lo social.

- Este obligatoriu pentru Trade să factureze lunar sau poate factura pe trimestru?

Legea cu privire la facturarea pe care trebuie să o facă Trade spune doar „percibirá una contraprestación económica en función del resultado de la actividad de acuerdo con lo pactado con la empresa”, de aceea Trade poate stabili cu clientul său sau cu firma să factureze trimestrial lucrările realizate.      

Acțiune:  facebook twitter google+
Comentariu

Comentarii: