Noi in Spania
 
alexandriongroup

Acordul special cu sistemul de Securitate Socială

zoom Acordul special cu sistemul de Securitate Socială

21 noiembrie 2019

Realizând un acord special cu sistemul de Securitate Socială, va trebui să plătiți cotizațiile, iar astfel veți îndeplini condițiile necesare pentru a putea beneficia de prestațiile de asigurări sociale      

 

 

 

Nu vi se mai cotizează/nu mai cotizați la sistemul de Securitate Socială și vă mai rămân câțiva ani de cotizație pentru a avea dreptul la o pensie. Ce puteți face? Să semnați un acord special cu sistemul de Securitate Socială este o opțiune de care trebuie să țineți cont.

Ce este un acord special cu Seguridad Social?

Este un acord încheiat în mod voluntar de lucrători cu sistemul de Securitate Socială pentru a se putea genera, menține sau extinde dreptul la prestații de la Seguridad Social. Lucrătorul are în aceste cazuri obligația să plătească cotizațiile la sistemul de Securitate Socială.

Un exemplu: Aveți 55 de ani și sunteți în șomaj? Puteți încheia un acord cu Seguridad Social și să continuați să cotizați, astfel încât atunci când vă veți pensiona perioada aceasta să fie considerată lucrată.

Ce obiectiv are?

Acordurile acoperă prestațiile de invaliditate permanentă, deces și supraviețuire, cele rezultate din boli comune și accidente care nu sunt de muncă, pensionarea și serviciile sociale. Cu alte cuvinte, dacă se îndeplinesc condițiile, să fi semnat un acord special poate să îți dea dreptul la o pensie pentru limită de vârstă (pensión de jubilación) sau de urmaș pentru soțul supraviețuitor (pensión de viudedad) și la prestațiile ce pot rezulta dintr-o boală comună ori un accident care nu este de muncă. 

Cine poate beneficia de un astfel de acord?

Sunt mai multe cazuri. În general, acordurile speciale sunt semnate de lucrătorii pentru care nu se mai cotizează la Seguridad Social, cei care sunt angajați cu un salariu mai mic decât cel pe care l-au primit în ultimul an și cetățenii care nu mai primesc șomaj. Pot să încheie acest tip de acord și pensionarii care au fost declarați inválidos parciales și cărora li s-a respins pensionarea. Pentru toți aceștia condiția obligatorie este să aibă acoperită o perioadă minimă de cotizare de 1.080 de zile în cei 12 ani anteriori ieșirii din sistemul de Securitate Socială.  

Ce trebuie să faceți?

Este necesar să prezentați cererea la sucursala Administrației Trezoreriei Generale pentru Securitate Socială de care aparțineți (modelul TA-0040).

Cât veți plăti?

La încheierea acordului, persoana interesată poate alege între următoarele baze de cotizare:   

- Baza maximă din grupa de cotizare corespunzătoare categoriei profesionale în care a fost înscrisă când a cotizat la Seguridad Social, cu condiția să fi cotizat în cadrul ei cel puțin 24 de luni în ultimii 5 ani.  

- Media bazei în care a cotizat în ultimele 12 luni.

- Baza minimă de cotizare în vigoare.

- Se poate opta pentru o bază de cotizare cuprinsă între cele anterioare.

Bazei de cotizare i se va aplica un coeficient de 0,94.

Cotizația se achită în cadrul lunii naturale următoare celei căreia îi corespunde cotizația, cu excepția cazului în care ultimul regim în care ați fost înscris este al lucrătorilor pe cont propriu. În acest caz cotizația se plătește în cadrul aceleiași luni.

Viramentul se realizează către instituția financiară colaboratoare, prin intermediul documentului de cotizare TC – 1/50.  

Când nu mai este în vigoare?

Acordul special va fi suspendat în perioadele de activitate ale lucrătorului. Încetează dacă persoana interesată intră în același regim de Securitate Socială în care a înscris acordul. Acordul se suspendă și dacă apare condiția de pensionat (jubilado) ori pensionarea pentru incapacitate permanentă.

Alte cauze pentru încetarea acordului: neplata cotizațiilor timp de trei luni; ca urmare a deciziei în acest sens din partea persoanei interesate, comunicată în scris Direcției Provinciale a Trezoreriei Generale pentru Securitate Socială.  

Alte cazuri speciale

Pe lângă regulile generale, există o serie de acorduri speciale concepute pentru situații concrete, între care acordul special al lucrătorilor care își reduc norma pentru a îngriji un minor, o rudă dependentă cu dizabilități; acordul pe care îl pot semna lucrătorii angajați cu normă parțială; cel al lucrătorilor care primesc subsidiul de șomaj pentru persoane peste 52 de ani; acordul special când există o situație de alta especial, de exemplu, ca urmare a unei greve legale; acordul special al îngrijitorilor neprofesioniști care se ocupă de persoane aflate într-o situație de dependență.    

Mai multe informații pe această temă se pot afla accesând pagina web http://www.seg-social.es.      

Acțiune:  facebook twitter google+
Comentariu

Comentarii: