Noi in Spania
 

Exercitarea dreptului de vot la secția de votare și prin corespondență la alegerile pentru Parlamentul României din 5 și 6 decembrie 2020

zoom Exercitarea dreptului de vot la secția de votare și prin corespondență la alegerile pentru Parlamentul României din 5 și 6 decembrie 2020

28 noiembrie 2020

De ce documente am nevoie ca să pot vota?

 

Exercitarea votului în condiții de siguranță sanitară

 

Document de tip „salvoconducto”, care asigură deplasarea fără restricții a cetățenilor români către/de la secțiile de votare din Spania, în vederea exercitării dreptului de vot sau pentru a participa la activitățile birourilor electorale, în zilele de 5 și 6 decembrie

 

La alegerile parlamentare își exercită dreptul de vot în afara țării doar cetățenii români cu domiciliul sau reședința în străinătate.

 

Ministerul Afacerilor Externe a publicat lista secțiilor de votare din străinătate la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din 5 și 6 decembrie.

În Spania vor fi organizate 140 de secții de votare. Acestea pot fi consultate la link-ul disponibil aici: http://madrid.mae.ro/local-news/2328

 

În scurt timp, Ambasada va publica o hartă interactivă a secțiilor de votare din Spania pentru a facilita identificarea celei mai apropiate secții de locul unde aveți domiciliul sau reședința.

 

Autoritățile române ne reamintesc că, potrivit legii, la secțiile de votare din afara țării își pot exercita dreptul de vot pentru alegerile parlamentare doar cetățenii români cu domiciliul sau reședința în străinătate.

 

Cetățenii români cu domiciliul sau reședința în străinătate pot vota la orice secție organizată în străinătate, indiferent de țara în care au domiciliul sau reședința (de ex., dacă aveți domiciliul sau reședința în Italia, puteți vota la o secție organizată în Spania; dacă aveți documente doveditoare ale reședinței emise de autoritățile din Franța, puteți vota la o secție organizată în Germania), scrie în Ghidul Alegătorului Român la Secțiile de Votare din Străinătate.

 

 

DE CE DOCUMENTE AM NEVOIE CA SĂ POT VOTA?

 

Cetățenii români cu domiciliul în străinătate își pot exercita dreptul de vot la secțiile organizate în străinătate în baza unuia dintre următoarele acte de identitate:

 

a) pașaportul simplu, cu menționarea țării de domiciliu;

 

b) pașaportul simplu temporar, cu menționarea țării de domiciliu;

 

c) pașaportul simplu electronic, cu menționarea țării de domiciliu;

 

Cetățenii români cu reședința în străinătate își pot exercita dreptul de vot la secțiile de votare organizate în străinătate în baza unuia dintre următoarele acte de identitate, însoțite de un document oficial emis de statul străin privind stabilirea reședinței:

 

• cartea de identitate;

 

• cartea de identitate provizorie;

 

• buletinul de identitate;

 

• pașaportul simplu;

 

• pașaportul simplu electronic;

 

• pașaportul simplu temporar.

 

Alegătorul care deține un act de identitate din cele prevăzute mai sus, al cărui termen de valabilitate a expirat în perioada 1 martie-6 decembrie 2020, își poate exercita dreptul de vot la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020 în baza acestuia, Potrivit art.1 din Decizia nr 35/2020 a Biroului Electoral Central.

 

În ceea ce privește reședința în Spania, aceasta poate fi dovedită în baza unuia dintre următoarele documente:

 

• Certificat de înregistrare ca cetăţean comunitar (NIE - card verde)

 

• Adeverinţă de înregistrare în Registrul municipal (Empadronamiento)

 

• Permis de conducere (spaniol)

 

• Card de sănătate (spaniol)

 

• Carnet de elev/student (spaniol)

 

• Documente care conţin NIE/numărul de identificare al străinului, respectiv:

 

a) carte de muncă,

 

b) certificat de persoană în căutarea unui loc de muncă,

 

c) certificat de înscriere la asigurările sociale.

 

Lista documentelor care atestă reședința în străinătate, potrivit OMAE nr. 1627 din 26.08.2019 poate fi consultată la: http://www.mae.ro/sites/default/files/file/anexa_omae_1627_20191_cu_anexe.pdf

 

 

Ambasada României a realizat demersuri pentru a asigura deplasarea fără restricții a cetățenilor români către/de la secțiile de votare din Spania, în vederea exercitării dreptului de vot sau pentru a participa la activitățile birourilor electorale

 

Luând în considerare evoluțiile epidemiologice, care au determinat autoritățile spaniole să introducă restricții de circulație a persoanelor, Ambasada României a realizat demersuri pentru a asigura deplasarea fără restricții a cetățenilor români către/de la secțiile de votare din Spania, în vederea exercitării dreptului de vot sau pentru a participa la activitățile birourilor electorale, în zilele de 5 și 6 decembrie a.c.

 

În acest sens, Ambasada României pune la dispoziție un document de tip „salvoconducto”, care poate fi prezentat pe format hârtie la un eventual control al autorităților spaniole, împreună cu un document de identitate românesc.

 

Documentul poate fi descărcat on-line la adresa https://madrid.mae.ro/node/2330.

 

EXERCITAREA VOTULUI ÎN CONDIȚII DE SIGURANȚĂ SANITARĂ

 

În contextul pandemiei de COVID-19, votul la secțiile organizate în străinătate se va desfășura cu respectarea unor măsuri de siguranță sanitară pentru prevenirea contaminării şi limitarea riscului de îmbolnăvire cu noul coronavirus (SARS-CoV-2).

 

IMPORTANT!

 Purtați masca de protecție pe toată durata prezenței în fața sediului secției de votare și în interiorul localului de vot!

 Dezinfectați-vă mâinile!

 Respectați distanța fizică recomandată!

 Țineți cont de toate recomandările și restricțiile impuse de autoritățile din statul în care locuiți!

Ni se recomandă să respectăm regulile de siguranță sanitară la exercitarea dreptului de vot la secție și, în același timp, să urmărim și să respectăm recomandările și restricțiile impuse de autoritățile din statul în care locuim.

 

 Asigurați-vă că purtați corect masca de protecție (astfel încât să acopere nasul și gura) în timp ce așteptați să intrați în sediul secției de votare și în timp ce sunteți în interiorul localului de vot.

 Mențineți o distanță de cel puțin 1,5 metri față de ceilalți alegători care așteaptă să intre în sediul secției de votare și față de ceilalți participanți la procesul electoral în timp ce sunteți în interiorul localului de vot.

 Dezinfectați-vă mâinile la intrarea în secția de votare.

 Pe cât posibil, evitați contactul direct cu alți participanți la procesul electoral.

 Intrarea alegătorilor în secția de votare se va face eșalonat, pentru a evita aglomerările.

 Alegătorii vor fi îndemnați să își poziționeze actele de identitate în suportul tabletei operatorului de calculator, în vederea preluării automate a CNP-ului.

 Pentru verificarea identității, alegătorii își vor îndepărta masca de protecție pentru scurt timp, asigurându-se că respectă distanța de cel puțin 1,5 metri față de operatorul de calculator.

 La prezentarea actelor de identitate și, dacă este cazul, a documentelor care atestă reședința în străinătate, încercați pe cât posibil să evitați contactul direct cu membrii secției.

 Veți semna electronic în lista electorală, pe tableta operatorului, cu un instrument pe care îl veți prelua singur de pe biroul operatorului.

 În cazul, puțin probabil, în care tabletele din secție nu sunt funcționale, veți semna olograf pe o listă întocmită pe hârtie, cu un pix pe care îl veți prelua singur de pe biroul alegătorului.

 Operatorul va așeza pe birou buletinele de vot și ștampila cu mențiunea „VOTAT”, astfel încât alegătorii să le poată prelua singuri, cu evitarea contactului fizic cu operatorul.

 După ce votați, operatorul de calculator vă va îndemna să vă aplicați singur ștampila cu mențiunea „VOTAT” pe pașaport sau timbrul autocolant pe cartea de identitate.

 Membrii secției de votare vă vor asista în respectarea măsurilor de siguranță sanitară.

 La intrarea în sediul secției de votare, membrii secției vor efectua un triaj observațional și vor măsura temperatura alegătorilor, pentru a organiza accesul prioritar și în condiții de siguranță al alegătorilor care prezintă simptome respiratorii evidente.

 

PROCEDURA DE VOTARE

 

ATENȚIE! Respectați măsurile de siguranță sanitară pe durata prezenței în secția de votare: purtați masca de protecție, dezinfectați-vă mâinile, păstrați distanța de minimum 1,5 metri față de alte persoane, evitați contactul direct cu ceilalți participanți la alegeri.

 

Prezentați operatorului de calculator actul de identitate:

 În cazul cetățenilor români cu domiciliul în străinătate: pașaportul simplu, pașaportul simplu temporar sau pașaportul simplu electronic, în care se menționează țara de domiciliu;

 În cazul cetățenilor români cu reședința în străinătate: cartea de identitate, cartea electronică de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate, pașaportul diplomatic, pașaportul diplomatic electronic, pașaportul de serviciu, pașaportul de serviciu electronic, pașaportul simplu.

 

ȘI un document emis de autoritățile străine, care dovedește dreptul legal de ședere în străinătate pe o durată mai mare de 90 de zile, care poate fi prezentat în original, în copie sau în format electronic.

 Operatorul de calculator va introduce CNP-ul dumneavoastră în aplicația din tabletă (SIMPV), pentru a verifica dacă ați mai votat la alegerile parlamentare din 5-6 decembrie, aveți drepturile electorale interzise sau nu aveți vârsta de 18 ani, situații în care nu vă veți putea exercita dreptul de vot.

 Semnați electronic pe tabletă. Dacă aplicația informatică SIMPV nu este funcțională în secție, veți semna pe lista electorală întocmită pe hârtie.

 După ce semnați, preluați buletinele de vot și ștampila cu mențiunea „VOTAT”.

 Veți primi DOUĂ buletine de vot: unul pentru alegerea Senatului, unul pentru alegerea Camerei Deputaților.

 În cabina de vot, aplicați ștampila cu mențiunea „VOTAT” în patrulaterele care corespund opțiunilor dumneavoastră.

 Îndoiți buletinele de vot astfel încât ultima pagina (cu ștampila de control a secției) să fie în afară, în vederea asigurării secretului votului.

 Introduceți buletinele de vot în urnele corespunzătoare.

 Introducerea unui buletin de vot în altă urnă nu atrage nulitatea buletinului de vot.

 În cazul în care buletinul de vot se deschide în așa fel încât secretul votului nu mai este asigurat, acesta se anulează și veți primi, numai o singură dată, un nou buletin de vot.

 Returnați operatorului de calculator ștampila cu mențiunea „VOTAT”.

 La îndrumarea operatorului, aplicați în actul de identitate ștampila cu mențiunea „VOTAT” sau timbrul autocolant, după caz. Timbrul autocolant se aplică pe cărțile de identitate, iar ștampila cu mențiunea „VOTAT” pe pașapoarte.

ATENȚIE! Dacă aplicația informatică SIMPV semnalează că ați mai votat la alegerile parlamentare, președintele secției va verifica dacă semnătura dumneavoastră există pe lista electorală din secția semnalată de SIMPV și veți putea vota doar după ce completați și semnați un proces verbal.

Infracțiunea de fraudă la vot se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă și interzicerea exercitării unor drepturi!

ORARUL VOTĂRII ÎN STRĂINĂTATE

 

Votarea în străinătate se desfăşoară pe parcursul a DOUĂ zile:

 sâmbătă, 5 decembrie 2020 - votarea începe la ora locală 7:00 şi se încheie la ora locală 21:00;

 duminică, 6 decembrie 2020 - votarea începe la ora locală 7:00 şi se încheie la ora locală 21:00.

Alegătorii care la ora 21:00 se află la sediul secţiei de votare, precum şi cei care se află la rând în afara sediului secţiei de votare pentru a intra în localul de vot, pot să îşi exercite dreptul de vot până cel mult la ora 23:59.

 

 

INSTRUCȚIUNI PRIVIND VOTUL PRIN CORESPONDENȚĂ:

 

Autoritatea Electorală Permanentă a transmis plicurile ce conțin materialele necesare exercitării dreptului de vot către cetățenii români cu domiciliul sau reședința în străinătate care au optat pentru votul prin corespondență.

Instrucțiunile pot fi găsite și în interiorul plicului, dar și pe site-ul www.votstrainatate.ro.

Plicul exterior, ce conține buletinele de vot și certificatul de alegător, trebuie să ajungă la biroul electoral pentru votul prin corespondență (în țară), la misiunea diplomatică sau la oficiul consular, după caz, până la data de 3 decembrie 2020.

Termenul limită de înscriere în Registrul electoral ca alegător în străinătate prin corespondență a fost de 22 octombrie 2020.

Prin înregistrarea ca alegător prin corespondență, cetățeanul român cu drept de vot, care locuiește în străinătate și deține documente valabile de ședere din partea statului respectiv, solicită transmiterea prin poștă a documentelor de vot la adresa sa de corespondență.

 

ATENȚIE! Prin completarea acestui chestionar, cetățeanul român cu domiciliul sau reședința în străinătate își exprimă dorința să voteze prin corespondență la alegerea Senatului și a Camerei Deputaților din anul 2020, urmând să fie RADIAT pentru acest scrutin din lista electorală permanentă din România și înscris în lista electorală permanentă pentru votul prin corespondență.

 

 

 

Acțiune:  facebook twitter google+
Comentariu

Comentarii: