Noi in Spania
 

Ce să facem în cazul unui accident de muncă înspre și dinspre serviciu

zoom Ce să facem în cazul unui accident de muncă înspre și dinspre serviciu

19 iulie 2018

Noile forme de organizare a muncii, îmbinarea serviciului cu viața personală și evoluția obiceiurilor sociale lărgesc evantaiul situațiilor ce pot duce la un accident de muncă in itinere (spre și dinspre serviciu).

Sintagma „accident de muncă in itinere” se aplică doar deplasării impuse de obligația de a merge la serviciu. Astfel că, esențial nu este să pleci de acasă sau să te întorci la domiciliu, deși acest fapt este cel mai des întâlnit, ci să mergi la serviciu și să te întorci de acolo, de aceea punctul de plecare sau de întoarcere poate sau nu să fie domiciliul angajatului, cât timp nu se rupe legătura necesară cu munca.      

Codul Civil semnalează că „normele se interpretează în funcție de realitatea socială a timpului în care trebuie să fie aplicate”. Chiar acest articol a servit ca bază judecătorilor pentru a actualiza și flexibiliza raza de acțiune a acestui tip de accident de muncă, răspunzând astfel marii varietăți de situații ce nu ar fi acoperite dacă s-ar ține cont doar de cele prevăzute de normă, care le consideră accidente de muncă pe „cele suferite de lucrător mergând sau întorcându-se de la locul de muncă”.   

În plus, evoluția serviciului și nevoia de a îmbina viața personală cu cea profesională aduc în discuție noi chestiuni în această privință. De exemplu, munca la distanță, tot mai des întâlnită în firme, cum ar fi considerată din acest punct de vedere? Pentru Ana Gómez, președinta Asociației Naționale a Avocaților în Domeniul Muncii, în aceste cazuri domiciliul devine loc de muncă. Deci, orice obligație relaționată cu serviciul, de exemplu, să mergi la masă cu un client și să suferi un accident când te întorci acasă, ar putea să fie considerată accident in itinere, ca urmare a unei jurisprudențe tot mai flexibile.  

Pentru ca un accident să fie considerat in itinere, Tribunalul Suprem cere să fie prezente următoarele elemente:        

1. Teleologic: ca obiectivul principal și direct al călătoriei să fie determinat de serviciu.

2. Geografic: ca accidentul să se producă pe traiectoria obișnuită și normală ce trebuie să fie parcursă de la domiciliu la locul de muncă sau invers.

3. Cronologic: ca accidentul să se producă în cadrul perioadei de timp de care este nevoie în mod normal pentru deplasarea pe traiectoria în cauză, cu alte cuvinte, traseul să nu fie alterat de devieri ori alterări ale timpului ce nu sunt normale și sunt relaționate cu motive de interes particular care să poată rupe legătura cauzală cu mersul ori întoarcerea de la muncă.     

4. Idoneitatea mijlocului de transport: ca traiectoria să se realizeze cu un mijloc de transport normal.

CÂT VOI FI PLĂTIT DACĂ SUNT ÎN CONCEDIU MEDICAL PENTRU INCAPACITATE TEMPORARĂ 

- Dacă este vorba de o boală comună și de accident care nu este de muncă: 60% din baza regulatoare din a patra zi de concediu până în a 20-a inclusiv și 75% începând cu ziua 21.  

- În cazul în care se recunoaște drept boală profesională ori accident de muncă: 75% din baza regulatoare din ziua următoare celei în care se ia concediul medical.   

CAZURI:

- Să cazi după ce ai plecat din casa socrilor –  să dormi în casa socrilor la o anumită dată, de exemplu, 31 decembrie, chiar dacă este vorba de un domiciliu diferit, nu împiedică recunoașterea căderii drept accident de muncă in itinere, dacă devierea nu este semnificativă. Aceasta a fost decizia Tribunalului Superior de Justiție din Galicia într-un caz în care un angajat a alunecat pe o porțiune de drum cu gheață și a căzut după ce a plecat de la domiciliul socrilor săi spre serviciu, situat în același cartier, la circa 30 de minute de casa sa.

Din contră, într-un caz similar, în care persoana a dormit în casa logodnicei sale, Tribunalul Suprem a respins calificarea accidentului drept in itinere, deoarece, pe lângă că era vorba de un loc diferit față de domiciliul obișnuit, s-a parcurs o altă traiectorie și s-a folosit un mijloc de transport diferit față de cel folosit în fiecare zi. 

Să faci cumpărături după terminarea programului de lucru – Să mergi la cumpărături după ce ți-ai finalizat programul de muncă răspunde „șabloanelor uzuale” de comportament și „criteriilor de normalitate” de comportament, conform Tribunalului Suprem.

Astfel, calificarea de accident de muncă nu trebuie nu trebuie să fie exclusă deoarece există posibilitatea unui demers intermediar justificat. Elementul cronologic necesar pentru calificarea unui accident drept in itinere nu se rupe pentru că s-a întârziat întoarcerea acasă cu mai puțin de o oră ca urmare a unei activități personale. Pentru Ana Gómez, această sentință ar putea să înglobeze și alte cazuri care să răspundă unui anumit șablon de comportament, de exemplu, să mergi să îți iei copiii de la școală după ce ai ieșit de la muncă, „cu condiția să fie o practică curentă și să nu existe o deviere de la traseu care să rupă legătura necesară cu serviciul”.    

Să te întorci la muncă după ce ai mâncat la un restaurant – Deși normal și obișnuit pentru un angajat este să mănânce în casa sa, se poate întâmpla să se hotărască să o facă într-un restaurant din apropiere cu o deplasare similară cu cea pe care ar face-o dacă ar trebui să plece acasă. Pentru Tribunalul Superior de Justiție din Galicia, acest lucru nu rupe legătura cauzală între serviciu și accident. Astfel, se consideră că referirea la domiciliu a fost relativizată, astfel încât important este scopul legat de muncă al deplasării, de aceea s-a luat în considerare recursul lucrătorului.  

Să cazi de pe skateboard la sosirea acasă – Un skateboard este un mijloc rațional și adecvat pentru a te deplasa la serviciu? După părerea Tribunalului Superior de Justiție din Cataluña, conceptul de mijloc de transport trebuie să fie evolutiv și nu trebuie să fie limitat la cele tradiționale, ca urmare a adaptării interpretării normativei la realitatea socială. Este vorba de o sentință foarte importantă într-un moment în care se folosesc tot mai des mijloace de transport necontaminante, de exemplu, bicicleta.   

Să duci acasă un coleg – Să îți însoțești acasă un coleg de serviciu după terminarea programului de muncă, provocând o întârziere către domiciliu de peste o oră și o deviere de mai mult de 20 de kilometri de la origine, nu este relevant la considerarea unui accident drept in itinere. Pentru Tribunalul Suprem orice accident trebuie să se interpreteze extins în ceea ce privește devierile justificate, iar continuitatea rutei nu trebuie să se ceară atât de riguros încât să se interzică orice oprire. Totuși, nu este considerat astfel când devierea de la traiectoria obișnuită se produce luându-ți soțul de la locul său de muncă, după cum a semnalat Tribunalul Superior de Justiție din Las Palmas sau ca să îți conduci niște prieteni, după cum consideră cel din Murcia. 

Să ieși de la un curs de formare – Nu este accident in itinere cel suferit în drum spre casă după ce ai fost la un curs de formare la care te-ai înscris voluntar pentru a obține un certificat de profesionalitate, nerelaționat cu serviciul. Nu se schimbă această calificare nici când firma învoiește un lucrător o oră pe zi (de la 18 la 19) atunci când cursul durează cinci (de la 15 la 20), din acest motiv nu se poate considera că accidentul a avut loc nici în timpul, nici la locul de muncă. Totuși, dacă formarea este obligatorie, impusă și plătită de firmă, accidentul suferit este considerat in itinere, deoarece orele dedicate formării sunt considerate timp de lucru, explică Ana Gómez.      

Acțiune:  facebook twitter google+
Comentariu

Comentarii: