Noi in Spania
 

Ce trebuie să știi ca să nu fii înșelat când semnezi un contract de muncă

zoom Ce trebuie să știi ca să nu fii înșelat când semnezi un contract de muncă

2 august 2018

Poate părea ceva simplu, dar majoritatea lucrătorilor nu știu de unele clauze ce obișnuiesc să apară în contractele lor de muncă. Pentru a evita să fim înșelați sau ca să nu semnăm ceva ce nu este în întregime legal, e bine să avem clare unele chestiuni înainte de a ne pune semnătura pe un contract. Specialiștii din grupul de selecție de personal PageGroup ne spun că, deși ar putea părea evident, primul lucru pe care trebuie să îl facem este să cerem clarificări când nu înțelegem ceva. „Poate părea ceva simplu, dar, de multe ori, de teamă să nu pară neîncrezători, mulți lucrători nu cer informații suplimentare despre ceva ce nu le e clar”, spun. „Lucrătorul are dreptul să fie informat, iar în acest sens este important ca relația de muncă să se stabilească pe o bază de siguranță și încredere”, atrage atenția Gema Martin, senior human resources în PageGroup.    

Tipuri de contracte. Trebuie să știm și diferențele între diferitele tipuri de contract: pe durată determinată sau nedeterminată. În cadrul contractelor temporare, există contracte por obra y servicio, eventual o por circunstancias de la producción, de practică, de suplinire și temporare pentru persoane cu dizabilități.

În cazul contractelor por obra y servicio, este vorba de o angajare pentru un proiect sau un serviciu concret, a cărei durată nu va fi nelimitată, dar nu se știe exact când se va termina.

În situația unui contract eventual o por circunstancias de la producción, angajarea depinde de situația pieței, acumularea de proiecte, numărul mare de comenzi etc. Cu alte cuvinte, este pentru a acoperi o creștere punctuală a producției. Durata maximă a acestui tip de contract este de șase luni. Iar firma este obligată să renunțe la lucrător după această perioadă ori să îl angajeze pe durată nedeterminată.           

Contractul de practică este prima luare de contact a unui profesionist cu câmpul muncii, iar durata maximă este de 24 de luni. La fel ca în cazul anterior, compania este obligată să renunțe la lucrător după această perioadă ori să îl angajeze pe durată nedeterminată.

Contractele de suplinire se folosesc ca să se înlocuiască un lucrător, păstrându-i-se postul de muncă. Este cazul concediilor de maternitate, al celor medicale sau pentru excedencia. Durata depinde de revenirea la post a angajatului plecat. 

Contractul temporar pentru persoanele cu dizabilități se adresează lucrătorilor cu un grad de handicap de 33% sau mai mare și pensionarilor din sistemul de Securitate Socială cu o pensie de incapacitate permanentă totală, absolută ori gran invalidez. Este obligatoriu să fie înscriși ca fiind în căutarea unui loc de muncă.

Perioadele de probă. Sunt opționale, dar, în general, sunt obișnuite în cazul tuturor tipurilor de contracte. Specialiștii din PageGroup atrag atenția că „marja de negociere este diferită în funcție de nivelul angajatului, cei care ocupă posturi superioare pot negocia în aspecte precum perioada de probă”.  

Condiții salariale și categoria profesională. În ceea ce privește condițiile salariale, trebuie să fim atenți să vedem dacă apare suma despre care am vorbit cu angajatorul și dacă este exprimată brut sau net. Iar referitor la categoria profesională, trebuie să corespundă postului pe care îl va avea angajatul, să nu fie inferioară. Salariul poate fi suplimentat cu ajutoare pentru transport, masă, asigurare medicală etc. În acest caz, la fel ca în situația bonusurilor relaționate cu obiectivele, nu este obligatoriu să apară în scris.

Norma. În contract trebuie să se menționeze numărul de ore ce trebuie lucrate și dacă acesta se distribuie în cinci zile ori în altă perioadă. 

Concediul. Este important să verificăm și numărul de zile de concediu și ca acesta să corespundă cu ce este stabilit în acordul de muncă după care se conduce firma. 

Clauze suplimentare. În general, aceste clauze sunt legate de confidențialitate, exclusivitate, drepturi de autor sau protecția datelor. În general, nu aduc probleme, dar lucrătorul trebuie să le citească atent ca să știe nivelul său de implicare în diferite aspecte ale firmei.

Specialiștii de la PageGroup ne atrag atenția și că, „deși poate părea ceva evident, este important ca noul lucrător să aibă o copie a contractului. De asemenea, este recomandabil să își verifice și vida laboral, pentru a fi sigur că totul este corect”.         

Acțiune:  facebook twitter google+
Comentariu

Comentarii: