Noi in Spania
 
alexandriongroup

Șomerii peste 55 de ani vor putea primi un ajutor fără să se țină cont de venitul întregii familii

zoom Șomerii peste 55 de ani vor putea primi un ajutor fără să se țină cont de venitul întregii familii

2 august 2018

Ministrul muncii, migrației și securității sociale, Magdalena Valerio, a anunțat că Guvernul vrea să revizuiască și să recupereze subsidiul pentru șomerii care au peste 52 de ani. Informația a fost oferită în timpul intervenției sale în Comisia pentru Muncă, migrații și securitate socială, în Congresul Deputaților. Acest ajutor pentru șomerii de 52 de ani a fost urcat la 55 de ani după reforma în câmpul muncii realizată de Guvernul anterior.

Ministrul a anunțat această măsură după ce Curtea Constituțională a declarat neconstituțională și nulă o dispoziție legislativă din anul 2013 ce stabilea drept condiție pentru a beneficia de subsidiul pentru șomeri peste 55 de ani ca familia să nu aibă venituri.

Astfel, se revine la situația inițială, când, la acordarea sau nu a subsidiului, se aveau în vedere doar veniturile personale.     

Sentința Curții Constituționale, publicată recent în Buletinul Oficial al Statului, după un recurs prezentat de PSOE, declară neconstituționale și nule mai multe dispoziții din Decretul Regal-Lege de pe 15 martie 2013 cu privire la măsuri pentru favorizarea continuității pe piața muncii a lucrătorilor mai în vârstă și promovarea îmbătrânirii active.     

Concret, prima dispoziție finală, acum anulată de Curtea Constituțională, stabilea că, deși solicitantul nu are venituri personale, în cazul în care are soț/soție și/sau copii sub vârsta de 26 de ani ori mai mari cu dizabilități sau minori luați în îngrijire, „se va considera îndeplinită condiția de a nu avea venituri doar când suma veniturilor tuturor membrilor unității familiale astfel constituite, inclusiv solicitantul, împărțită la numărul de membri care o compun, nu depășește 75% din salariul minim interprofesional, excluzându-se partea proporțională de două plăți extraordinare”. 

Curtea Constituțională a anulat această dispoziție, deși decizia sa se bazează pe incorecta utilizare de către Guvernul PP a formulei din decretul lege. Sentința nu are în vedere în totalitatea sa recursul prezentat de PSOE, ci doar pentru anumite dispoziții din normă. 

În sentința judecătorească se informează că ar fi trebuit să se aibă în vedere în întregime recursul de neconstituționalitate deoarece Guvernul nu a prezentat o justificare suficientă care să abiliteze magistrații să folosească legislația de urgență, o considerație pe care o înțeleg valabilă pentru toate preceptele normativei și nu doar aplicabilă pentru anumite dispoziții.           

Deci, în viitorul apropiat nu se va mai ține cont de veniturile întregii familii pentru ca șomerii cu vârsta peste 55 de ani să beneficieze de subsidiul special pentru acest colectiv, urmând să se aibă în vedere doar veniturile solicitantului.  

Acțiune:  facebook twitter google+
Comentariu

Comentarii: