Noi in Spania
 

Tribunalul Suprem revizuiește sentințele cu privire la proprietatea comună. Ce se întâmplă cu un apartament moștenit în timpul căsătoriei?

zoom Tribunalul Suprem revizuiește sentințele cu privire la proprietatea comună. Ce se întâmplă cu un apartament moștenit în timpul căsătoriei?

18 iulie 2019

96.824 de divorțuri. Aceasta este cifra anuală publicată de Institutul Național de Statistică din Spania, deși dacă însumăm și căsătoriile nule și separările cifra de perechi  despărțite depășește 101.000 în fiecare an. Pe toate acestea le interesează revizuirea pe care o face Tribunalul Suprem (TS) jurisprudenței aplicate până acum în procesele de divorț când între soți este un regim de proprietate comună (bienes gananciales). După cum spun două sentințe recente date de Sala de lo Civil del Alto Tribunal, partea care a achiziționat cu bunurile sale private (sau fonduri proprii, banii săi) un bun mobil sau imobil va avea dreptul să îi rămână sau să i se plătească, dacă este cazul, dacă se produce separarea legală.           

Într-o sentință de pe 27 mai anul acesta, dată de magistratul María Ángeles Parra, Tribunalul Suprem  „corectează” judecătoriile provinciale când consideră automat drept proprietate comună toate bunurile achiziționate pe durata căsătoriei. Nu este așa, consideră Tribunalul Suprem, care rezolvă două recursuri de anulare intentate la Secțiunea  numărul 24 de la Audiencia Provincial din Madrid.  

„Conform celor două sentințe sunt proprietate comună bunurile achiziționate „împreună de soți când se constată voința ambilor de a atribui caracter comun acestui bun, însă în acest caz, dacă se dovedește că pentru cumpărare s-au folosit fonduri proprii, soțul titular al banilor are dreptul că i se înapoieze suma” dacă se desparte perechea. Are dreptul la înapoiere, dacă o cere. Astfel, TS acceptă parțial recursul intentat în relație de trei imobile pe care le cerea F.J.G.P. după separarea de cea care a fost soția sa, M.J.C.L. Anume, asupra unuia dintre acestea, deoarece Tribunalul Suprem îi „înapoiază” bărbatului un apartament din Málaga pe care l-a achiziționat cu moștenirea de la tatăl său.   

În schimb, Curtea Supremă consideră că sunt proprietate comună (și deci trebuie repartizate între foștii soți) o fermă cumpărată de amândoi în Ugena (Toledo) și cu semnătura ambelor părți contractante în documentul de vânzare-cumpărare; cât și un apartament în Getafe. Bărbatul cerea pentru el și acest al doilea imobil deoarece figura într-un document privat de cumpărare de la o firmă de construcții. Dar Tribunalul Suprem a declarat că actul de vânzare-cumpărare s-a înmânat ambilor soți și a declarat imobilul proprietate comună. Deci cele două proprietăți din urmă sunt gananciales.    

Declarația unui singur soț potrivit căreia a achiziționat în nume propriu un bun mobil sau imobil „nu este suficientă pentru ca acest bun să aibă acest caracter, astfel încât dacă se dovedește caracterul privat al banilor folosiți, atunci bunul este propriu”, declară Sala de lo Civil.      

În procedurile de lichidare pentru sociedades de gananciales, ceea ce este propriu nu mai este „irelevant”.       

 

 

  

 

 

Acțiune:  facebook twitter google+
Comentariu

Comentarii: