Noi in Spania
 
alexandriongroup

Divorțul prin intermediul notarului în Spania

zoom Divorțul prin intermediul notarului în Spania

13 octombrie 2016

Mulți români care muncesc și trăiesc în Spania și care se decid să divorțeze, preferă să o facă aici. De anul trecut o pot face și la notar, în anumite condiții. Avocata Liliana Balsan ne-a explicat procesul, atrăgând atenția că trebuie avută în vedere și recunoașterea acestui tip de divorț în România.

 

 

Deși a intrat în vigoare încă de anul trecut, noua lege a Jurisdicției voluntare, Legea nr.15/2015, este încă necunoscută de către români și prea puțin utilizată chiar și de către avocați. Prin intermediul acestei legi se pot obține mult mai repede autorizații judecătorești, se poate obține căsătoria civilă, religioasă cu efecte civile sau divorțul. Este o lege complexă ce se poate utiliza și în folosul românilor deoarece  permite atât reducerea termenelor de judecată, cât și cea a costurilor necesare accesului la justiție în Spania.

Ne oprim asupra divorțului deoarece majoritatea românilor care muncesc și trăiesc în Spania și care se decid să divorțeze, preferă să o facă aici.

În primul rând, trebuie precizat că prin intermediul acestei forme voluntare de justiție putem obține doar divorțul de comun acord, divorțul contencios rămâne în continuare în competența exclusivă a instanței de judecată.

Potrivit art. 54 din lege, soții care nu au copii minori sau care au copii care nu depind de ei pot să se separe sau să divorțeze de comun acord în fața unui notar.

Conform aceluiași articol, ambii soți trebuie să fie asistați tot timpul de către un avocat. Acest lucru înseamnă nu doar că avocatul trebuie să îi sfătuiască pe soți înainte de redactarea înscrisului de divorț notarial, ci și că este obligatoriu, potrivit legii, să semneze actul  împreună cu soții.

În opinia noastră, este suficientă semnătura unui singur avocat care să îi reprezinte pe ambii soți.

În actul notarial trebuie adăugate toate măsurile cu privire la partaj, potrivit art. 90 din Codul Civil. Legiuitorul spaniol a lăsat în competența notarului și valorarea acordului. Potrivit art. 90.2 din Codul Civil, dacă notarul consideră că prin acord se produce un grav prejudiciu uneia dintre părți sau copiilor celor doi soți, poate să se opună divorțului. În opinia noastră acest control este abuziv, deoarece se încalcă libertatea părților de a decide măsurile cu privire la divorț. Practic, în acest caz se poate recurge doar la divorțul prin intermediul instanței de judecată. Având în vedere că părțile trebuie reprezentate de avocat, acesta este în măsură să exercite un control a priori, înainte de redactarea acordului, controlul exercitat de către notar fiind abuziv și nefiresc. Cum părțile au dreptul de a alege notarul și în lipsa unei formalități care să acrediteze denegarea divorțului, putem deduce că se poate merge la alt notar care să formalizeze divorțul.

Potrivit legii, puteți merge la orice notar din localitatea în care ați avut ultima reședință comună sau la oricare notar din localitatea de reședință actuală a oricăreia dintre părți.

Pot să fiu reprezentat prin procură la semnarea divorțului?

Soții trebuie să intervină în persoană în acordarea divorțului, neputând să fie reprezentați prin procură. Nu împărtășim opinia acelor notari care cred că se poate prezenta un singur soț cu procură din partea celuilalt soț.

Odată ce a fost semnat divorțul, art. 61 din  Legea Registrului Civil prevede că trebuie  trimis în format electronic la Registru. Registrul Civil încă nu s-a adaptat la această reglementare.

Ce documente sunt necesare la acest tip divorț?

Din interpretarea art.770.1 din Legea procesal-civilă spaniolă rezultă că trebuie să vă prezentați la avocat cu următoarele documente: certificatul de căsătorie, certificatele de naștere ale copiilor, certificatul care să ateste reședința actuală sau ultimul domiciliul comun și orice document ce atestă situația economică a ambilor soți (nomina, contract de muncă, certificat de proprietate, declarația pe venit etc.).

Care sunt costurile unui divorț prin notar?

Suntem de acord că se încearcă crearea unei justiții cu două viteze: una pentru săraci și alta pentru bogați. De asemenea, se creează impresia că divorțul notarial ar fi mai ieftin și mai rapid.

Mai ieftin, deoarece se plătește doar avocatul și notarul. Nu avem nevoie de procurador.

Mai rapid, deoarece se evită procedura judecătorească obișnuită în asemenea cazuri.

În funcție de notar și de complexitatea cazului, divorțul te poate costa în jur de 200-400 de euro, la care se adaugă factura avocatului și lichidarea regimului economic matrimonial (partajul), dacă este nevoie. În cazul în care ești nemulțumit sau dorești să modifici acordul, trebuie să faci recurs la judecătorie. Așa că, dacă stai bine să te gândești, lo barato te sale caro, așa cum spun spaniolii. În cazul familiilor care au bunuri comune în Spania și divorțează prin notar, trebuie să plătească impozitul respectiv, lucru care nu se întâmplă în cazul divorțului judecătoresc.

Românii pot divorța prin notar în Spania?

Ne întrebăm, cum este și firesc, dacă românii pot divorța prin notar în Spania. Poți divorța prin notar.

Să presupunem că soliciți înregistrarea divorțului în Registrul Civil Central. Dar problema este alta: recunoașterea acestui tip de divorț în România.

Putem afla răspunsul dacă studiem cu atenție recentul Regulament al Consiliului European 2016/1104 din data de 24 iunie 2016, prin care se stabilește cooperarea în materie de competență, lege aplicabilă, recunoașterea și executarea rezoluțiilor cu privire la efectele patrimoniale în cazul divorțului internațional. Acest regulament face referire directă la actele notariale și la modalitatea de recunoaștere și executare la nivel european. Potrivit punctului 58 din Expunerea de motive din acest regulament: „Documentele publice trebuie să producă în alt stat același efect probatoriu ce ar produce în statul de origine. Pentru a determina valoarea probatorie a unui document public în alt stat membru sau efectul cel mai asemănător,trebuie să se facă referire la natura și întinderea valorii probatorii a documentului în Statul membru de origine”.

Prin urmare, din interpretarea acestui articol rezultă că divorțul prin notar în Spania ar trebui să producă în România aceleași efecte ca în Spania în materia regimului economic-matrimonial (partajul).

Recunoașterea partajului nu implică, potrivit punctului 64 din Regulament-Expunerea de motive, recunoașterea căsătoriei ce a determinat obținerea rezoluției respective.

Art. 36.1 din Regulament prevede că orice rezoluție dictată într-un stat membru va fi recunoscută în celelalte state fără să fie nevoie să începem altă procedură, deci automat. După cum putem observa, Regulamentul vorbește de rezoluții. Se poate considera un act notarial rezoluție în sensul citatului Regulament? Răspunsul îl puteți afla prin intermediul avocatului dumneavoastră.

În final, dorim să mai adăugăm doar că obținerea unui divorț cu toate garanțiile procesale și care să respecte principiul securității juridice la nivel european este posibil doar în cazul în care cereți sfatul unui avocat care să cunoască nu doar legea românească și legea spaniolă în această materie, dar să și interpreteze legislația europeană ce se poate aplica în fiecare caz în parte.

 

Liliana Balsan

Ilustre Colegio de Abogados de Madrid

Tel: 640 152 737

 

Acțiune:  facebook twitter google+
Comentariu

Comentarii: