Noi in Spania
 
alexandriongroup

Întrebări şi răspunsuri de la Casa de Pensii din România

zoom Întrebări şi răspunsuri de la Casa de Pensii din România

22 iunie 2017

Partea a III-a

 

 

Continuăm să vă prezentăm întrebări şi răspunsuri pe tema pensiilor de la Casa Naţională de Pensii Publice din România. 

 

În ce condiţii se acordă pensia de urmaş?

Pensia de urmaş se cuvine copiilor şi soțului supravieţuitor dacă susţinătorul decedat era pensionar sau îndeplinea condiţiile pentru obţinerea unei pensii.

Când poate solicita soţul supravieţuitor pensia de urmaş?

Soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaş :

a) la împlinirea vârstei standard de pensionare, pe tot timpul vieţii, dacă durata căsătoriei a fost de 15 ani sau de cel puţin 10 ani;

b) indiferent de vârstă, pe perioada în care este invalid de gradul I sau II, dacă durata căsătoriei a fost de cel puţin 1 an;

c) indiferent de vârstă şi de durata căsătoriei, dacă decesul soţului susţinător s-a produs ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale şi dacă nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie sau dacă acestea sunt mai mici de 35% din câştigul salarial mediu brut;

d) indiferent de vârstă şi de durata căsătoriei, pe o perioadă de 6 luni de la data decesului, dacă în această perioadă nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie sau dacă acestea sunt mai mici de 35% din câştigul salarial mediu brut;

e) soţul supravieţuitor care are în îngrijire, la data decesului susţinătorului, unul sau mai mulţi copii în vârstă de până la 7 ani, în perioadele în care nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie sau dacă acestea sunt mai mici de 35% din câştigul salarial mediu brut – până la data împlinirii de către ultimul copil a vârstei de 7 ani.

Care este cuantumul pensiei de urmaş?

Cuantumul pensiei se stabileşte, în funcţie de numărul urmaşilor îndreptăţiţi, astfel:

a) pentru un singur urmaş – 50%;

b) pentru 2 urmaşi – 75%;

c) pentru 3 sau mai mulţi urmaşi – 100% .

Atenție! În cazul copiilor orfani de ambii părinţi: pensia de urmaş rezultă din însumarea drepturilor de urmaş, calculate după fiecare părinte.

Dacă am lucrat în trecut în România şi în prezent lucrez legal pe teritoriul altui stat membru trebuie să mai plătesc contribuţii la pensie şi în România?

În perioada în care lucraţi în mod legal pe teritoriul altui stat membru, nu este necesar să rămâneţi asigurat în sistemul public de pensii din România prin încheierea unui contract de asigurare facultativă cu casa teritorială de pensii de la locul de domiciliu sau de reşedinţă, având în vedere principiul totalizării perioadelor de asigurare la acordarea drepturilor de pensie. Totuşi, dacă aţi făcut acest lucru, veţi beneficia de valorificarea contribuţiilor aferente asigurării facultative în România la stabilirea drepturilor de pensie de către casa teritorială de pensii competentă.

Dacă domiciliez pe teritoriul altui stat membru trebuie să vin în România pentru a depune cererea mea de pensie?

Dacă domiciliaţi pe teritoriul unui alt stat membru trebuie să depuneţi cererea de pensie la instituţia de asigurări sociale de la locul de domiciliu, care va face toate demersurile către instituţia competentă din România, nefiind necesară deplasarea dvs. în România, în acest scop.

Cine are dreptul la pensie de invaliditate?

- Persoanele asigurate la momentul solicitării;

- Persoanele care nu mai au calitatea de asigurat.

Când se realizează trecerea de la pensia de invaliditate la pensia pentru limită de vârstă?

- La împlinirea vârstei standard de pensionare sau a vârstei standard reduse potrivit legii.

Dacă pensia pentru limită de vârstă este mai mică decât pensia de invaliditate poate primi în continuare  pensia de invaliditate.

În situaţia în care se trece de la pensia de invaliditate gradul I la pensia pentru limită de vârstă, indemnizaţia de însoţitor se păstrează indiferent de pensia pentru care se optează.

Trecerea de la pensia de invaliditate la pensia pentru limită de vârstă se realizează din oficiu.

Atenție! Legea nu prevede dreptul de opţiune de la pensia de invaliditate la pensia anticipată sau anticipată parţială.

În ce situaţii pensionarii de invaliditate nu mai sunt supuşi revizuirii medicale periodice?

Nu sunt supuşi revizuirii medicale periodice pensionarii de invaliditate care:

- prezintă invalidităţi care afectează ireversibil capacitatea de muncă;

- au împlinit vârstele prevăzute de lege pentru obţinerea pensiei pentru limită de vârstă;

- au vârsta mai mică cu până la 5 ani faţă de vârsta standard de pensionare şi au realizat stagiile complete de cotizare, conform legii.

În ce condiţii pot solicita pensia de invaliditate?

Asiguraţii sistemului public care şi-au pierdut capacitatea de muncă pot solicita pensie de invaliditate dacă sunt încadraţi într-un grad de invaliditate prin decizie emisă de medicul expert al asigurărilor sociale, indiferent de stagiul de cotizare realizat în sistemul public de pensii.

În ce condiţii pot beneficia de pensia anticipată parţială?

Pensia anticipată parţială se cuvine, cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, persoanelor care au realizat stagiul complet de cotizare, precum şi celor care au depăşit stagiul complet de cotizare cu până la 8 ani.

Care sunt perioadele asimilate care nu se au în vedere la acordarea drepturilor de pensie anticipată parţială?

La determinarea stagiului de cotizare în vederea acordării pensiei anticipate nu se au în vedere următoarele perioade în care asiguratul:

- a beneficiat de pensie de invaliditate;

- a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiţia absolvirii acestora cu diplomă;

- a satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilită, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat.

În ce condiţii pot beneficia de pensia anticipată?

Pensia anticipată se cuvine, cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, dacă aţi realizat un stagiu de cotizare cu cel puțin 8 ani mai mare decât stagiul complet de cotizare.

Care sunt perioadele asimilate care nu se au în vedere la acordarea pensiei anticipate?

La determinarea stagiului de cotizare în vederea acordării pensiei anticipate nu se au în vedere următoarele perioade în care asiguratul:

- a beneficiat de pensie de invaliditate;

- a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiţia absolvirii acestora cu diplomă;

- a satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilită, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat.

În ce situaţii se acordă pensia pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare?

Reducerea vârstei standard de pensionare operează în cazul asiguraţilor care au realizat stagii de cotizare în una sau mai multe din următoarele situaţii:

- condiţii speciale de muncă (inclusiv fosta grupa I de munca din legislaţiei anterioară, până la 1 aprilie 2001);

- condiţii deosebite de muncă (inclusiv fosta grupa a II a de munca din legislaţia anterioară, până la 1 aprilie 2001);

- handicap preexistent calităţii de asigurat;

- ca beneficiari ai unor legi speciale (Legea nr. 341/2004 şi Decretul-lege nr. 118/1990).

Atenție! Aceste reduceri se pot aplica numai în situaţia în care a fost realizat stagiul complet de cotizare prevăzut de lege.

Excepție! În situația persoanelor care beneficiază de prevederile Legii nr. 341/2004 vârsta standard de pensionare se reduce cu 5 ani în condițiile realizării stagiului minim de cotizare prevăzut de lege.

Dacă sunt beneficiarul unei alte categorii de pensii decât cea pentru limită de vârstă, când voi beneficia de aceasta din urmă?

La împlinirea vârstei standard de pensionare sau la vârsta standard redusă (în cazul persoanelor care au desfăşurat activitate în gupă superioară de muncă și/sau în condiţii deosebite/speciale de muncă şi a celor care au desfăşurat activitate în condiţii de handicap preexistent calităţii de asigurat) în condițiile realizării stagiului complet de cotizare prevăzut de lege.

Ce criterii trebuie îndeplinite pentru a beneficia de prevederile Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor, cu modificările și completările ulterioare?

a) este pensionar din sistemul public de pensii şi are cel puţin vârsta standard de pensionare, prevăzută în anexa nr. 3 la Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare (în prezent Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare);

b) nu beneficiază de pensie din alte sisteme neintegrate sistemului public;

c) nu s-a recăsătorit după decesul soţului;

d) durata căsătoriei cu soţul care a decedat a fost de cel puţin 10 ani. În cazul în care durata căsătoriei a fost mai mică de 10 ani, dar cel puțin 5 ani, cuantumul ajutorului lunar se diminuează proporțional;

e) nu se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare (în prezent art.6 din Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare);

f) are domiciliul pe teritoriul României.

Cine beneficiază de prevederile Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor, cu modificările și completările ulterioare?

Soţul supravieţuitor al unei persoane care, la data decesului, avea calitatea de pensionar, după caz, în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat sau în fostul sistem al asigurărilor sociale pentru agricultori.

Cum pot afla care este vârsta standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare?

Vârstele standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare sunt stabilite prin lege în funcţie de sexul, luna şi anul naşterii persoanei. Acestea sunt detaliate în Anexa nr. 5 la Legea nr. 263/2010.

De asemenea, noul portal www.cnpp.ro dispune de o aplicaţia „Când mă pot pensiona?” care oferă date cu caracter informativ cu privire la data pensionării (https://www.cnpp.ro/web/10180/218).

Mai multe informații, pe https://www.cnpp.ro

 

 

  

 

Acțiune:  facebook twitter google+
Comentariu

Comentarii:


  1. Mihalache N 08/04/2020

    Sant nascut la data de 8 aug 1957 .am lucrat in romania 20 de ani si 8 zile iar in spania 15 ani si 1 luna.Mentionez ca am satisfacut stagiul militar de 1 an si 4 luni si am terminat universitatea la zi de 5 ani cu diploma.Va rog sa-mi spuneti cand pot iesi la pensie anticipata sau pensie anticipata partiala.Va multuesc