Noi in Spania
 
alexandriongroup

Obţinerea paşaportului simplu electronic

zoom Obţinerea paşaportului simplu electronic

7 februarie 2019

Consulatele românești din Spania îşi desfăşoară activitatea cu programare, obţinută prin www.econsulat.ro. Cum funcţionează?

1. Vă înscrieţi pe www.econsulat.ro, alegeţi serviciul consular dorit și completaţi datele solicitate.

2. După ce consulatul verifică și confirmă  faptul că cererea este completă, acceptaţi programarea făcută de consulat sau alegeţi o altă zi/oră.

3. Veniţi la sediul consulatului, în ziua și ora programate, pentru a obține, fără o așteptare suplimentară, documentul dorit.

Pentru uşurinţă, pe canalul de YouTube al Ambasadei (https://goo.gl/8snAEi) sunt postate videoclipuri explicative care arată, rapid şi simplu, procedura de înscriere şi solicitare a serviciului consular prin www.econsulat.ro.

Termenul de eliberare a paşaportului simplu electronic, conform prevederilor legale, este de maximum 45 zile lucrătoare de la data depunerii cererii. Eliberarea pașaportului se poate solicita și prin curierat poștal, cu suportarea costului de expediere de către petent (taxa se achită la ghișeul Secției Consulare în ziua depunerii cererii).

Procesarea cererii de eliberare a pașapoartelor electronice și a titlurilor de călătorie presupune prezența obligatorie a solicitantului la sediul consulatului, inclusiv a minorilor, având în vedere că este necesară prelevarea amprentelor, fotografia și semnătura digitală. De asemenea, este obligatorie prezentarea în original a tuturor actelor necesare eliberării documentelor de călătorie.

Paşaportul simplu electronic pentru cetăţenii români adulţi cu domiciliul în România

Pentru solicitarea unui pașaport simplu electronic pentru adulți trebuie să prezentați următoarele documente:

- Cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau, după caz, buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate, în original. Cartea de identitate provizorie poate fi acceptată doar dacă este însoţită de certificatul de naştere, în original;

- Paşaportul anterior, dacă este cazul;

În cazul declarării furtului paşaportului simplu, este necesară prezentarea dovezii eliberate de organele de poliţie a statului de reşedinţă cu traducerea efectuată la Consulat.

- În cazul distrugerii paşaportului simplu, se va prezenta paşaportul distrus sau deteriorat sau fragmente din acesta.

În cazul schimbării numelui, va trebui să prezentați și sentința de divorț (definitivă și irevocabilă, iar în cazul sentințelor pronunțate în Spania – recunoașterea acesteia în România), certificatul de căsătorie sau documentul din care reiese respectiva schimbare.

Notă: Se recomandă ca persoana care solicită pașaportul să fie îmbrăcată în partea superioară a corpului în culori închise sau intense, evitându-se culorile deschise sau îmbrăcămintea în carouri sau cu dungi de culoare deschisă.

Paşaportul simplu electronic pentru cetăţenii români minori cu domiciliul în România

A. Paşapoarte simple electronice pentru minorii sub 14 ani

Cererile care privesc eliberarea paşaportului simplu pentru minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani se formulează de către ambii părinţi, de către părintele supravieţuitor, de către părintele căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă sau, după caz, de reprezentantul legal.

Cererile pot fi formulate doar de către unul dintre părinţi atunci când este împuternicit de către celălalt părinte prin procură specială, autentificată în ţară de notarul public, iar în străinătate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, ori când există acordul scris al acestuia, autentificat în aceleaşi condiţii.

Atunci când, din motive obiective, niciunul dintre părinţi nu se poate prezenta la misiune/oficiu, cererile prevăzute mai sus pot fi formulate de o persoană împuternicită de către părinţi prin procură specială, autentificată în ţară de notarul public, iar în străinătate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, care se prezintă împreună cu minorul;

Documente necesare:

- Certificatul românesc de naştere al minorului, în original;

- Paşaportul anterior, dacă este cazul;

- Cărțile de identitate ale părinţilor sau a reprezentantului legal, aflate în termen de valabilitate, în original;

- Certificatul de deces, hotărârea judecătorească de încredinţare a minorului rămasă definitivă şi irevocabilă, în original şi fotocopie, în cazul în care se prezintă doar declaraţia unuia dintre părinţi;

- În cazul în care numele actuale ale părinților nu coincid cu cele din certificatul de naștere al minorului, va trebui să prezentați și certificatul de căsătorie, hotărârea de divorț sau documentul din care reiese respectiva schimbare

Notă: Dacă hotărârea de divorț a fost pronunțată în străinătate, va trebui să prezentați și hotărârea judecătorească de recunoaștere în România. În cazul în care prin hotărârea străină autoritatea părintească este împărțită între părinți (patria potestad compartida), va fi necesar acordul ambilor părinți.

B. Paşapoarte simple electronice pentru minorii peste 14 ani

Cererile care privesc eliberarea paşaportului simplu pentru minorul în vârsta de peste 14 ani se formulează de către minor, în prezența ambilor părinţi, a părintelui supravieţuitor, a părintelui căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă sau, după caz, a reprezentantului legal.

Cererile pot fi formulate doar în prezența unui singur părinte atunci când este împuternicit de către celălalt părinte prin procură specială, autentificată în ţară de notarul public, iar în străinătate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, ori când există acordul scris al acestuia, autentificat în aceleaşi condiţii;

Atunci când, din motive obiective, niciunul dintre părinţi nu se poate prezenta la misiune/oficiu, cererile prevăzute anterior pot fi formulate în prezența unei persoane împuternicite de către părinţi prin procură specială, autentificată în ţară de notarul public, iar în străinătate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, care se prezintă împreună cu minorul.

Documente necesare:

- Certificatul românesc de naștere al minorului;

- Cartea de identitate sau cartea de identitate provizorie, aflate în termen de valabilitate, în original.

- Paşaportul anterior, dacă este cazul;

- Declaraţia autentificată a ambilor părinţi, a părintelui supravieţuitor, a părintelui căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă sau, după caz, a reprezentantului legal, care să ateste acordul cu privire la eliberarea unui paşaport simplu pentru minor;

- Certificatul de deces, hotărârea judecătorească de încredinţare a minorului rămasă definitivă şi irevocabilă, în original şi fotocopie, în cazul în care se prezintă doar declaraţia unuia dintre părinţi;

- Cărţile de identitate valabile ale părinţilor, în original.

În cazul în care hotărârea de divorț a fost pronunțată în străinătate, va trebui să prezentați și hotărârea judecătorească de recunoaștere în România. Dacă prin hotărârea străină autoritatea părintească este împărțită (patria potestad compartida), va fi necesar acordul ambilor părinți.

Notă: Se recomandă ca minorul căruia i se va face pașaportul să fie îmbrăcat în partea superioară în culori închise sau intense, evitându-se culorile deschise sau îmbrăcămintea în carouri sau cu dungi de culoare deschisă

Documentele plastifiate sau deteriorate își pierd valabilitatea.  

 

 

 

 

Acțiune:  facebook twitter google+
Comentariu

Comentarii: